KRW oevers en uiterwaarden

In het project KRW Oevers en Uiterwaarden werkt Witteveen+Bos aan een planstudie voor maatregelen in vijf KRW-waterlichamen in de zuidwestelijke delta van Nederland. De maatregelen hebben betrekking op de inrichting van intergetijdengebieden, getijdenkreken, natuurvriendelijke oevers, aanleg en verbetering van vooroeververdedigingen en het uitvoeren van uiterwaardverlagingen. De planstudie heeft per maatregel geleid tot een programma van eisen waarmee een aannemers een betaalbare en breed gedragen ontwerp kan maken en uitvoeren dat bijdraagt aan de KRW doelen van de waterlichamen.

Het project is door een Witteveen+Bos-team met mensen uit diverse disciplines uitgevoerd in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland en diverse natuurbeherende organisaties. Rijkswaterstaat heeft in het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015 maatregelen opgenomen om de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelstellingen van de Rijkswateren te behalen.

Deel deze pagina