Hoogwaterbescherming voor suikerrietplantage

Een grote suikerrietplantage in Indonesië heeft onlangs ongeveer 7.000 hectare aangrenzend land aangekocht om de productie te verhogen. Het gebied ligt in het laagland naast de Komering-rivier in Noord-Sumatra en wordt momenteel regelmatig grotendeels overstroomd. Dat is zeer schadelijk voor suikerriet, dat niet langer dan een paar dagen tegen een overstroming bestand is. Om suikerriet te kunnen telen, moet het terrein worden beschermd tegen overstromingen.

Witteveen+Bos heeft verschillende bezoeken gebracht aan het gebied om gegevens te verzamelen. Er is een hydraulisch en hydrologisch model opgesteld van de rivier en het stroomgebied op basis van topografische gegevens, landgebruik en gemeten doorsneden. Simulaties van diverse scenario’s voor het regenseizoen resulteerde in informatieve tweedimensionale overstromingskaarten, waaruit geconcludeerd kon worden dat het gebied zeer kwetsbaar is voor overstromingen vanwege de beperkte hoogteverschillen en de nabijheid van een grote rivier.

Er zijn verschillende ontwikkelingsscenario’s beoordeeld, met verschillende te beschermen gebieden, ringdijken, afvoervoorzieningen en gemalen. In totaal zijn vijf scenario’s onderzocht en gesimuleerd. Uit de resultaten bleek dat een groot gebied beschermd kon worden met verschillende combinaties van maatregelen. De uitvoeringskosten zijn geraamd en uitgedrukt per hectare, om de opdrachtgever een idee te geven van de financiële haalbaarheid van het project.

Deel deze pagina