Hondsbossche en Pettemer zeewering Nederland

Het Nederlandse waterkeringswerk, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering stamt uit 1880. De 5,5 kilometer lange dijk ligt langs de Noordzee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen. Om de dijk te versterken is een innovatief concept voorgesteld. Aan de voorzijde van de dijk wordt een strand gecreëerd. Een hybride oplossing waarbij een zachte maatregel een bestaande harde dijkstructuur versterkt. Deze oplossing verhoogt niet alleen de veiligheidsnorm het biedt ook kansen voor strand- en duinrecreatie.

Innovatieve versterking van een zeedijk
Samen met een joint venture van twee grote baggeraars heeft Witteveen+Bos ondersteuning verleend aan dit innovatieve concept om de waterveiligheid te garanderen. Door het opbrengen van 40 miljoen kubieke meter zand is een strand voor de dijk aangelegd. Het strand vermindert de overslag van het water op de bestaande dijk. Een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding van het ontwerp was het creëren van strand- en duinrecreatie en toerisme. Er is zowel technische- als ecologische expertise geleverd. Het onderhoud van de zanderige kustlijn maakt ook deel uit van het project.

Witteveen+Bos leverde de volgende diensten: analyses, masterplanning, voorlopig en gedetailleerd ontwerp.

Deel deze pagina

De gekozen oplossing verhoogt niet alleen de veiligheidsnorm het biedt ook kansen voor strand- en duinrecreatie.