Herontwikkeling van uiterwaarden en moeras langs de Donau, Roemenië

Vele tientallen jaren hebben extreme waterstanden op de Donau in Roemenië, ernstige overstromingsschade en -slachtoffers veroorzaakt. Wegens het ontbreken van Europese financiële middelen, zijn er nog geen duurzame maatregelen genomen. Slechte voorbereiding van haalbare projectvoorstellen en de complexiteit van de Roemeense organisaties voor overstromingsbeheer zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken geweest.

Een door Witteveen+Bos beheerd adviesconsortium ontwikkelde een nieuwe besluitvormingsprocedure voor de uitvoering van waterveiligheidsmaatregelen. De toepassing ervan is gedemonstreerd in een groot overstromingsgebied langs de Donau, waarvoor ruimtelijke plannen zijn opgesteld. Het project demonstreerde ook de moderne inclusieve aanpak van probleemoplossing, waarbij verbeteringen op het gebied van overstromingsbeheer worden aangevuld met landbouwherstel en de ontwikkeling van wetlands en waarbij het publiek actief deelnam aan de ontwikkeling van plannen. Het demonstratieproject heeft de Roemeense overheid ook geholpen beter voorbereid te zijn om internationale financiële steun aan te vragen in haar strijd tegen overstromingen.

Deel deze pagina