• Meerjarig programma voor de verbetering van water, sanitatie en hygiëne (WASH)

  • Gedragsverandering en hygiëne educatie wordt mogelijk gemaakt

  • Het project geeft 140.000 inwoners toegang tot drinkwater

Ghana Nederland WASH-programma (GNWP)

Het Ghana Netherlands WASH Programme richt zich op de realisatie van geïntegreerde stedelijke water- en sanitatievoorzieningen in vijf grote gemeenten in Ghana. Slechte hygiënische omstandigheden, onvoldoende toegang tot faciliteiten en een gebrek aan onderhoud  van de beschikbare faciliteiten vormen een gezondheidsrisico voor de inwoners.

Witteveen+Bos werkte samen met organisatieadviesbureau Berenschot en de Nederlandse NGO Simavi om deze voorzieningen te implementeren. Het WASH-programme is een initiatief van de Ghanese en Nederlandse overheid.

Het consortium realiseerde toiletgebouwen op 100 scholen in Accra en in de omgeving van Cape Coast.  Daarnaast hebben 140.000 inwoners door het project toegang gekregen tot schoon drinkwater. Ook zijn er gedragsveranderingsactiviteiten uitgevoerd op het gebied van water, sanitatie en hygiëne.

In samenwerking met de betrokken gemeenten zijn masterplannen ontwikkeld voor openbare  voorzieningen op het gebied van drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater en de verwerking van  vast afval. Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken en is er vastgesteld wat er moet veranderen. Daarvoor is een lijst met concrete projecten opgesteld.

Witteveen+Bos heeft de ontwerpen en aanbestedingsdocumenten voor de geïdentificeerde infrastructurele projecten opgesteld en bijgedragen aan de ontwikkeling van de masterplannen. Binnen de plannen is ingegaan op de capaciteit van de watervoorziening, riolering en sanitaire infrastructuur.

Ons werk in Ghana

Deel deze pagina