• Meerjarig programma voor de verbetering van water, sanitatie en hygiëne (WASH)

  • Gedragsverandering en hygiëne educatie wordt mogelijk gemaakt

  • Het project geeft 140.000 inwoners toegang tot drinkwater

Ghana Nederland WASH-programma (GNWP)

Slechte hygiënische omstandigheden, onvoldoende toegang tot faciliteiten en een gebrek aan onderhoud vormden een gezondheidsrisico voor de inwoners van Ghana.

Om deze risico’s terug te dringen zijn de overheden van Ghana en Nederland het meerjarig programma voor de verbetering van water, sanitatie en hygiëne (WASH genaamd) gestart. Het Ghana Netherlands WASH Programme - GNWP - richt zich op geïntegreerd stedelijk water en sanitatie in vijf grote gemeenten in Ghana. GNWP wil deze problemen aanpakken door projecten op een innovatieve manier te financieren en door de samenwerking tussen publieke en private partners op te zetten. Daarnaast wordt gedragsverandering bij de lokale bewoners gestimuleerd en hygiëne educatie gegeven. Door deze aanpak lopen de bewoners in de vijf gemeenten minder gezondheidsrisico op.

Verbetering van de watervoorziening, riolering en sanitaire infrastructuur
Witteveen+Bos werkte samen met organisatieadviesbureau Berenschot en de Nederlandse NGO Simavi om GNWP te implementeren. Het consortium assisteerde de gemeenten bij de ontwikkeling van de WASH-masterplannen. Witteveen+Bos heeft de ontwerpen en aanbestedingsdocumenten voor de geïdentificeerde infrastructurele projecten opgesteld en bijgedragen aan de ontwikkeling van de masterplannen. Binnen de plannen is ingegaan op de capaciteit van de watervoorziening, riolering en sanitaire infrastructuur. Gedragsveranderingsactiviteiten werden uitgevoerd om open ontlasting te verminderen en het consortium voltooide WASH-faciliteiten en hygiëne educatie op 100 scholen in de Accra en in de omgeving van Cape Coast. Het project in Cape Coast geeft 140.000 inwoners toegang tot drinkwater.

Ons werk in Ghana

Deel deze pagina

Binnen het GNWP project zijn de WASH faciliteiten ontwikkeld en hebben 100 scholen in Accra en in de omgeving van Cape Coast een educatieprogramma gevolgd. Hiermee is verbeterde sanitatie voor duizenden leerlingen en docenten gerealiseerd.