Floriade 2022 - Growing Green Cities

In 2022 wordt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade gehouden. De Floriade 2022 is niet alleen een internationaal toonaangevend evenement, maar is ook het fundament van de nieuwe, groene stadswijk Hortus. Het Floriadeterrein ligt tussen de snelweg A6 en het Weerwater, aan de overzijde van het stadscentrum van Almere.

De hoofdopdrachtgever van dit project is de gemeente Almere. In 2012 werd bekengemaakt dat Almere de Floriade mocht organiseren, eind 2018 werd de ontwikkelingsovereenkomst met Amvest en Dura Vermeer Bouw en Vastgoed getekend en begin 2019 werd begonnen met de aanleg van het terrein. In het najaar van 2021 wordt het terrein opgeleverd voor de inrichting van het evenement. Na de wereldtentoonstelling, die een half jaar zal duren, wordt tussen 2022 en 2030 de woonwijk gerealiseerd.

Transitie

Uit kosten- en duurzaamheidsoverwegingen is ervoor gekozen om het evenemententerrein zó aan te leggen, dat het als basis dient van de nieuw te bouwen woonwijk Hortus. Zo kunnen de infrastructuur en de gebouwen meerdere doelen dienen. De toekomstbestendige stadswijk wordt een duurzame en innovatieve woonwijk, met in eerste instantie 660 woningen. De transitie van evenement tot wijk moet bij wijze van spreken binnen een handomdraai te realiseren zijn. Daarvoor zijn de ingrediënten multifunctioneel ontwerpen, innovatief en circulair bouwen onmisbaar gebleken.

Growing Green Cities

Voor Witteveen+Bos is het project een uitgelezen kans om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Het thema van de Floriade 2022 is Growing Green Cities. Met dat concept draagt het project bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid. Het gaat dus over meer dan alleen het groen, het gaat om het groeien naar een groene, gezonde stad met ruimte voor nieuwe en innovatieve ideeën en kansen voor iedereen. Dit komt terug in de primaire functies die bepaald zijn voor het ontwerp van de gebiedsontwikkeling, onder andere:

  • Klimaatbestendige inrichting
  • Maximaliseren groene ruimte
  • Inpassen autoluw mobiliteitsconcept (inclusief autodelen)
  • Beperken geluidshinder
  • Optimaliseren luchtkwaliteit
  • Beperken milieubelasting en realiseren energieneutrale wijk
  • Bevorderen circulair materiaalgebruik
  • Bevorderen gezonde levensstijl.

 

Scope van de werkzaamheden

Witteveen+Bos werkt voor de combinatie van vastgoedontwikkelaar Amvest en Dura Vermeer Vastgoed (die de krachten hebben gebundeld onder de naam Weerwater C.V.) aan de ontwikkeling en planuitwerking voor het terrein. Witteveen+Bos heeft daarbij de lead in de uitwerking van het stedenbouwkundig plan tot en met het definitieve inrichtingsplan van de openbare ruimte. Wij leveren de engineering van civiele werkzaamheden, zoals die van bruggen, het bouw- en woonrijp maken (met BIM/3D-modellen) en kabels en leidingen. Onderzoeken op het gebied van geluid, bodemkwaliteit, geotechniek en ecologie worden geleverd, evenals de begeleiding voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Verder levert Witteveen+Bos ondersteuning voor het projectmanagement van de ontwikkelcombinatie.

Het project is uitdagend, met name vanwege het hoge ambitieniveau en de relatief korte periode waarin de plannen ontwikkeld moeten worden naar een haalbare en betaalbare gebiedsontwikkeling. Infrastructuur moet tijdig gerealiseerd zijn, innovatieve ideeën vergen uitwerkingstijd en beplanting heeft tijd nodig om te groeien. Ook moet rekening worden gehouden met kansen en ontwikkelingen in de omgeving, zoals de verbreding van de A6 naast het terrein, de bouw van de Aeres Hogeschool en het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland.

Waardegerichte aanpak

Witteveen+Bos is trots op haar betrokkenheid bij dit onderscheidende project. We hebben een waardegerichte aanpak opgezet om besluitvorming te optimaliseren binnen een onzekere projectcontext. Dit wordt gedaan door flexibiliteit in de beheersing van het project te brengen, door te sturen op doelstellingen en door expliciet te werken. Voor de Floriade 2022 denken we veelbelovende concepten uit die ook elders ingezet kunnen worden om bij te dragen de transitie naar duurzame en gezonde leefomgevingen.

Deel dit project

Meer informatie?

Niels Monster

Groepsleider Civiele stedenbouw