• Beperkte toegang tot schoon drinkwater door regionale conflicten

  • Verbeteren van de waterinfrastructuur

Water4Virungas

Virunga National Park ligt op de scheiding van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Uganda. Omwonenden leven in armoede en hebben slechts beperkte toegang tot schoon drinkwater, omdat er weinig oppervlaktewater is en bronnen schaars zijn. Daarnaast zijn er in de regio veel conflicten, die mede ontstaan door het gebrek aan water.

Binnen het project Water4Virungas werkt Witteveen+Bos in een consortium met Nederlandse en lokale bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en universiteiten aan het verbeteren van de waterinfrastructuur. We inventariseren wat de knelpunten in de huidige drinkwatervoorziening zijn en maken op basis van een inventarisatie van de hydrologie een ontwerp dat de bestaande infrastructuur aanvult. Het doel is om het volledige rurale gebied in de toekomst toegang te bieden tot schoon drinkwater. De samenwerking met lokale organisaties zorgt er onder andere voor dat zij kennis opdoen van watermanagement.

Deel deze pagina