De Karakteristieken van Nieuwland

Witteveen+Bos werkt in opdracht van de Gemeente Schiedam aan de stadskarakteristieken van Schiedam. In een nauwe samenwerking tussen Witteveen+Bos en de gemeente Schiedam definieerden wij de ruimtelijke karakteristieken van stadswijken door middel van ruimtelijke analyses. Één van de wijken die we bestudeerden is de naoorlogse wijk Nieuwland.

De stad Schiedam heeft net als veel gemeenten in de regio Rotterdam te maken met een grote woningbouwopgave. De druk op de stad is groot, ook op de wijk Nieuwland. Gemeente en regio willen verdichten, ook hier. Het ontbreekt echter aan een duidelijk beeld over de wijze waarop verdichting mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk en een verdere versnippering van de structuur van de wijk.

Daarnaast heeft de wijk Nieuwland, als vroeg modernistische wijk, een vernieuwing ondergaan in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Deze vernieuwing deed afbreuk aan de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteiten.

Voorafgaand aan de analyse is de geschiedenis van de ontwikkeling van Schiedam in kaart gebracht. Binnen de analyses wordt gerefereerd naar de oorspronkelijke ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van Schiedam en haar wijken.

In Nieuwland zijn de oorspronkelijke modernistische principes geanalyseerd. Hieruit zijn twee verkavelingstypologieën geïdentificeerd. Deze typologieën worden gekenmerkt door hun openheid, waardoor intieme groene ruimtes worden verbonden met de openbare ruimte.

Om in de toekomst te voorkomen dat ontwikkelingen in de wijk zorgen voor een verdere afbreuk aan de wijk, is onder andere de openheid van het modernisme geïdentificeerd als een karakteristiek. Deze karakteristieken zijn geprojecteerd op de structuren van de wijk en beschreven in doorsneden. 

Witteveen+Bos heeft de bevindingen gebundeld in een rapportage, die de komende jaren een pijler vormt onder de ruimtelijke keuzes die de gemeente Schiedam maakt in de wijk Nieuwland.

Deel dit project

Meer informatie?

Harro Wieringa

Groepsleider Stedenbouw