Cybersecurityprocessen succesvol integreren in procesautomatisering

Cybersecurity is een relatief nieuw veiligheidsdomein. Veel organisaties staan open voor assistentie bij het integreren en afstemmen van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen binnen bestaande procesautomatisering (PA). De cybersecurity experts van Witteveen+Bos adviseren en begeleiden bij het opstellen en implementeren van PA inclusief veiligheidsmaatregelen.

Cybersecurity Programma Wegtunnels gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam is bezig met het vernieuwen van wegtunnels en een verkeerscentrale. Vanuit het oogpunt van cybersecurity is na een risico-inventarisatie een aantal technische en organisatorische maatregelen geformuleerd.

Deze maatregelen zijn vervolgens vertaald naar contractstukken, de ontwerpen en de inrichting en organisatie van werkprocessen. Voorbeelden zijn protocollen bij incidenten, wijzigingen, configuratie-aanpassingen en lifecycle-management. Zo wil de gemeente Amsterdam de grip verhogen op assets, budget en benodigde capaciteit.

Witteveen+Bos heeft binnen het Cybersecurity Programma Wegtunnels de begeleiding van de procedurele en organisatorische cybersecurity maatregelen begeleid, net als de contractbewaking bij de uitvoering.

Cybersecurity en beheer van PA bij Waternet

Waternet is het waterbedrijf voor groot Amsterdam en actief met drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater (incl. vaarwegen). Binnen de bestaande procesautomatisering zijn aandachtspunten geconstateerd. Zowel als gevolg van de veranderende stand der techniek als door nieuwe wensen wat betreft de organisatorische werkprocessen.

Witteveen+Bos heeft een visie procesautomatisering opgesteld om deze punten te optimaliseren en de processen aan te vullen langs de actuele wensen en eisen. De actualiteiten rond cybersecurity hebben hierin speciale aandacht gekregen.

Om te komen tot een gefundeerde visie PA is door ons ook een risico-inventarisatie verzorgd om de aanbevolen maatregelen voor beheer en beveiliging in kaart te brengen.

Bovendien heeft Witteveen+Bos de introductie van deze maatregelen en de opstart en begeleiding van het functioneel beheer verzorgd. In het verlengde is samen met het beheerteam een plan van aanpak geformuleerd voor het optimaliseren van de procesautomatisering. Zowel wat betreft de werkprocessen, hulpmiddelen en inrichting van de organisatie.

Deel deze pagina