Antwerp Gateway

Witteveen+Bos Belgium N.V. werd in maart 2015 door N.V. Antwerp Gateway aangesteld voor de studie en de uitvoeringsbegeleiding van de uitbreiding van de Antwerp Gateway. De Antwerp Gateway is de containerterminal van DP World gelegen aan het Deurganckdok in de haven te Antwerpen.

De uitbreiding betrof het bouwen van civiele - en elektrische infrastructuur voor drie nieuwe stacking lanes voor ASC (Automated Stacking Cranes) en een uitbreiding van de zone voor CFS (Container-Freight Station). Hierbij kwamen de disciplines grond-, weg- en rioleringswerken, spoor, staalstructuren, laag- en hoogspanning aan bod. 

De studie vatte aan medio april 2015. In een eerste fase werd gestart met het inventariseren van de bestaande infrastructuur en het optimaliseren van het spoor- en verhardingsontwerp. Voor het spoorontwerp werd een financiële afweging gemaakt tussen een spoor op sleepers en een spoor op palen. Hierbij werden zowel investerings- als exploitatiekosten in rekening gebracht. Ten behoeve van de verhardingen werden stabiliteitsberekeningen uitgevoerd op basis van de te verwachten verkeerslasten en -intensiteiten op de terminal.

Nadat de ontwerpprincipes vastlagen werden de tekeningen opgemaakt ten behoeve van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Eind juni 2015 werden de vergunningen aangevraagd. Vervolgens werd in een korte periode voor iedere discipline een bestek op de markt gezet en een aannemer aangesteld. 

In het najaar van 2015 werd de eerste spade in de grond gestoken. De grootste uitdaging bestond eruit om de raakvlakken tussen de verschillende aannemers te beheersen en het project binnen planning en budget uit te voeren. Witteveen+Bos speelde een belangrijke rol. Het was verantwoordelijk voor de technische en administratieve opvolging van de prestaties, de goedkeuring van detail- en werktekeningen en berekeningsnota’s, de keuring van de producten en/of prestaties, het nazicht van de vorderingsstaten, de raakvlakbeheersing tussen de verschillende aannemers en het houden van toezicht op de werf. 

Het project is inmiddels afgerond. Met dit project zet Witteveen+Bos haar expertise in container terminals en havengebonden infrastructuur in de verf. 

Deel deze pagina