3D-betongeprinte bruggen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland zet zich proactief in voor innovatie en duurzaamheid, wat zich onder meer uit in de voorgenomen bouw van vier 3D-betongeprinte fietsbruggen. In opdracht van BAM maakt Witteveen+Bos zowel het architectonisch als het constructief ontwerp van deze bruggen. Daarnaast adviseren wij bij de engineering en het testen van het 3D-betonprinten (3DCP).

Parametrisch model als basis

De bruggen worden ingepast in een bijzonder landschap van de Schermer, de Eilandspolder en de Beemster (UNESCO Werelderfgoed). De bruggen vormen een samenhangend geheel en zijn tegelijkertijd specifiek per locatie ingepast. De bruggen in de Beemster zijn gebaseerd op de lange lijnen in het open landschap, de brug over de Ringvaart markeert een overgang van twee landschappen. Voor alle bruggen is hetzelfde digitale parametrische 3D-model gebruikt als ontwerptool.

Randvoorwaarden

Het project is onderverdeeld in een aantal fases. In de eerste fase is de haalbaarheid van het project nader uitgewerkt. De randvoorwaarden waar de bruggen aan moeten voldoen zijn geïnventariseerd, er is een programma van eisen voor het 3D-betonprinten opgesteld en zijn schetsontwerpen gemaakt van de vier fietsbruggen en besproken met welstand.

Digitaal bouwen

Witteveen+Bos innoveert al jaren op het gebied van digitaal bouwen, met onder andere de realisatie van de eerste 3DCP-brug in Gemert, de Vergaderfabriek in Teuge en de woningen van Project Milestone in Eindhoven. Met onze innovatieve ontwerp- en constructiemethodes, hebben wij de provincie geholpen om een stap verder te gaan rondom deze ambitie door een daadwerkelijke project te ontwerpen en realiseren. De verwachting is dat de fietsbruggen in de zomer van 2022 officieel in gebruik kunnen worden genomen.

Deel dit project

Meer informatie?

Sascha Laurense

Groepsleider Architectuur