Verslag Stakeholderpanel

Met een panel van zeven externe stakeholders is op 2 maart 2021 het concept jaarverslag besproken. Vanuit Witteveen+Bos waren vier leden van het MVO-team aanwezig. De stakeholders benoemden de sterke punten en adviseerden over verbeterpunten. Waar mogelijk zijn deze adviezen direct verwerkt in dit jaarverslag, een ander deel wordt meegenomen als aanbeveling voor volgend jaar.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het stakeholderpanel is positief over de manier waarop Witteveen+Bos zich positioneert als maatschappelijk betrokken organisatie en ziet dit terug als rode draad door het hele jaarverslag. Het panel adviseert om toe te lichten hoe de resultaten van de materialiteitsanalyse vertaald zijn in de bedrijfsstrategie en hoe deze strategie bijgedragen heeft aan het bereiken van de bedrijfsdoelen. Een duidelijke, herkenbare strategie is waardevol voor medewerkers en klanten. De duurzame ontwerpprincipes zijn een belangrijk middel voor Witteveen+Bos om maatschappelijke waarde te creëren in projecten. Het panel merkt op dat meer nadrukkelijk zichtbaar gemaakt kan worden hoe de ontwerpprincipes hebben bijgedragen aan het realiseren van maatschappelijke waarde in de beschreven projecten.

Dilemma’s

Het jaarverslag geeft een goed beeld van Witteveen+Bos, maar biedt weinig inzicht in de dilemma’s die de organisatie ervaart. Naast de projecten en processen die afgelopen jaar uitstekend zijn verlopen is het goed om transparant te zijn over wat niet vlekkeloos verliep. Er zit een kloof tussen wat we als maatschappij willen en binnen projecten kunnen realiseren in relatie tot duurzaamheid. Het is waardevol om aan te geven waar het schuurt. Zo kan Witteveen+Bos in projecten sneller willen verduurzamen dan de klant, of bij internationale projecten geconfronteerd worden met andere normen op het gebied van duurzaamheid. Dit benoemen, geeft het echte verhaal weer en biedt de mogelijkheid om te leren, ook voor andere partijen.

Impact meten

Het panel is erg te spreken over het meten van impact in projecten. Opdrachtgevers zouden dit graag in hun eigen projecten terugzien om inzicht te krijgen in de duurzaamheidskansen in projecten. Een waardevolle toevoeging zou zijn om meer inzicht te verschaffen in de doelstelling van de tool en de ambities. Als de ambities nog niet helder zijn, is het advies om te laten zien waar Witteveen+Bos in het proces staat. Het is waardevol om te benadrukken dat ook Witteveen+Bos hierin een lerende organisatie is.

De stakeholders geven aan dat de impactmeting vooral gericht is op onze bijdrage aan de SDG’s, terwijl maatschappelijke impact meer is dan SDG’s alleen. Kijk bij impact meten zowel naar grote als kleine projecten en oefen je invloed uit op zowel Europees als gemeentelijk niveau om je duurzaamheidsambities te verwezenlijken. Ook adviseert het panel om de impact op mensen niet alleen in cijfers, maar ook visueel inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door mensen uit te lichten die door de bijdrage van Witteveen+Bos een verbetering hebben ondervonden.

Samenwerking

Het panel is in het bijzonder benieuwd hoe de samenwerking met ketenpartners is verlopen. Impact maken gaat immers samen met deze partners. Het zou daarom goed zijn om te laten zien hoe Witteveen+Bos zich in het ecosysteem verhoudt.

Publiek en vorm

Een jaarverslag is een middel om de medewerkers, de ketenpartners en de stakeholders te informeren, maar ook te inspireren. Het stakeholderpanel adviseert enkel een online versie te verspreiden. Een online versie stelt andere eisen maar biedt vooral ook andere mogelijkheden qua vorm en het bereiken van je publiek.

 

Stakeholderpanel
Danielle de Boo, Gemeente Haarlem
Guido Custers, WarmtelinQ
Suzanne Hoeksema, The Hunger Project
Stephanie Janssen, Deltares
Dennis van Peppen, RVO
Bernard De Potter, Vlaamse Milieumaatschappij
Jaap van Thiel de Vries, Boskalis