Organisatiestructuur

De dagelijkse leiding van Witteveen+Bos N.V. is in handen van de directie. De Raad van Commissarissen bewaakt de continuïteit van het bedrijf door extern toezicht te houden.

Met ruim 1.300 collega’s opereren we dichtbij onze opdrachtgevers, projecten, samenwerkingspartners en de arbeidsmarkt. We werken vanuit zeven kantoren in Nederland. Ruim 200 medewerkers werken vanuit dertien kantoren in tien andere landen. In onze thuismarkten Nederland, België en Indonesië bestaat een georganiseerde medewerkersvertegenwoordiging. Op de andere kantoren vindt direct overleg met de medewerkers plaats.

Kleine organisatie-eenheden, onze product-marktcombinaties (PMC’s), zijn verantwoordelijk voor (nieuwe) opdrachten en ondernemerschap. De PMC’s zijn geclusterd binnen vier business lines met de volgende kennisgebieden: Delta’s, kusten en rivieren, Energie, water en milieu, Gebouwde omgeving en Infrastructuur en mobiliteit. Elke business line heeft een management team dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde integratie van business development, productontwikkeling en innovatie, internationale loopbaanontwikkeling, kennis en capaciteit.

Om onze digitalisering te versterken, is in 2020 gestart met een bijzondere sector Digital Acceleration & Support (DAS). DAS is verantwoordelijk voor de wereldwijde digitale transitie en biedt extra support aan digitalisering in de PMC’s en afdelingen, versnellen in ontwikkeling, marketing en sales van digitale diensten en het realiseren van bedrijfsbrede digitale infrastructuur.

De afdelingen Communicatie, Facilitaire Zaken, Financiën, ICT, Juridische zaken en kwaliteit en Human Resources zijn verantwoordelijk voor een aantal cruciale bedrijfsprocessen. Ook ondersteunen en adviseren zij de directie en business op verschillende strategische onderwerpen.

ORGANIGRAM WITTEVEEN+BOS