Missie en visie

Onze missie luidt: ‘Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin iedere medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.’

 

Visie

Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn. Topklasse betekent voor ons: zelf goed zijn in je vak, duurzaam samenwerken met andere toppers en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Deze elementen vormen ons DNA en zijn de sterke elementen waarmee wij ons onderscheiden in de markt en waarmee we ons bedrijf op de lange termijn zelfstandig willen continueren.

Vakmanschap

In de kern draait ons werk om kennis: de juiste kennis bij elkaar brengen om uitdagende problemen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw op te lossen. Een sterke kennisbasis begint met echte liefde voor het vak. Onze medewerkers zijn bevlogen professionals die zich verdiepen in hun omgeving en hun vak, van geotechniek tot werktuigbouwkunde, van watermanagement tot omgevingsrecht en van circulariteit en energietransitie tot datagedreven, digitale oplossingen. Door kennis te delen, te ontwikkelen en wereldwijd in te zetten creëren we telkens weer betere oplossingen.

Samenwerken

Vraagstukken waaraan wij werken worden steeds groter en complexer. Om tot duurzame oplossingen te komen, werken collega’s met verschillende achtergronden wereldwijd samen. Wij gaan altijd op zoek naar het beste team. Daarom werken we ook regelmatig samen met externe partijen, op projectbasis en in structurele samenwerkingsverbanden.

Ondernemerschap

Ruimte voor ondernemerschap en vertrouwen typeren de cultuur van Witteveen+Bos. We gaan informeel met elkaar om en medewerkers geven aan zich betrokken te voelen bij de organisatie. Met elkaar zijn we Witteveen+Bos, wereldwijd verbonden. Het is essentieel dat iedereen kan en mag doen waar hij of zij goed in is. En dat we een omgeving bieden waarin wij creativiteit en innovatie stimuleren. Het is onze overtuiging dat professionals zelf het beste weten hoe ze hun werk doen. Zij hebben de intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen en met hun werk bij te dragen aan een betere maatschappij. In onze groeistrategie vinden we het belangrijk dat onze identiteit en cultuur worden geborgd.

Opdrachtgevers

Zowel publieke als private partijen schakelen ons in bij de opgaven waar zij voor staan. In de publieke sector werken wij voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Wij adviseren aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en de industrie. De vraagstukken waaraan wij werken betreffen de hele keten van beleid en ontwerp tot contractering en uitvoeringsbegeleiding, waarbij we steeds vaker digitale oplossingen bieden. Wij streven naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers, zodat we ons zo goed mogelijk kunnen verplaatsen in hun behoeften en verwachtingen en zo maximale toegevoegde waarde kunnen leveren.

Compliance

In onze bedrijfscode en het bijbehorende beleid staan de principes en wijze van zakendoen bij Witteveen+Bos beschreven. De bedrijfscode is, naast onze waarden en overtuigingen, gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Ook is Witteveen+Bos lid van de United Nations Global Compact (UNGC). Wij onderschrijven de tien principes van de UNGC op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie.
Sinds 2018 heeft Witteveen+Bos een Ethics and Compliance Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het corporate compliance programma.