Materialiteitsanalyse

Eind 2019 en begin 2020 heeft het MVO-team diverse interne en externe stakeholders geïnterviewd en alle Witteveen+Bos’ers wereldwijd middels een enquête geraadpleegd. Hierin kwamen vragen aan de orde als ‘Welke maatschappelijke uitdagingen zijn belangrijk voor Witteveen+Bos?’, ‘Hoe beoordeelt u de bijdrage van Witteveen+Bos nu?‘ en ‘Waar moet Witteveen+Bos meer aandacht aan besteden?’

Duurzame infrastructuur, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en sociale inclusiviteit zijn materiële thema’s, waar Witteveen+Bos meer verschil kan maken. Daar ontwikkelen we in 2021 een strategie voor. Ook zullen we de belangrijkste resultaten van de materialiteitsanalyse gebruiken om onze bedrijfsdoelen te herijken.

Om onze bijdrage aan de materiële thema’s in de projecten meetbaar te maken en zo beter te kunnen sturen hebben we in 2020 een SDG Impact Tool (voor DAC landen) en een Maatschappelijke Waarde Tool (voor niet-DAC landen) ontwikkeld.

Materialiteitsmatrix