Gepubliceerd op 16 januari 2024

WSP en Witteveen+Bos strategisch partner van Gasunie

Diverse gespecialiseerde engineerings- en adviesbureaus, waaronder de samenwerkende partners WSP en Witteveen+Bos, tekenden op 15 januari 2024 een nieuw tienjarig raamcontract met Gasunie. De raamovereenkomsten worden gesloten in het kader van het Gasunie-programma ‘Werken & Engineering in Strategische Partnerschappen’.

De energietransitie zorgt voor een verschuiving van aandacht voor het transport van aardgas naar het transport van andere gassen zoals waterstof, CO2, groengas en warmte. Om het capaciteitstekort structureel het hoofd te kunnen blijven bieden, vraagt dat om een andere manier van inkopen van essentiële partners zoals engineerings- en adviesbureaus. Daarnaast zullen de nieuwe raamcontracten ook worden ingezet voor onderhoud en aanpassingen van het huidige aardgasnetwerk.

Voor de energietransitie moeten bijvoorbeeld nieuwe leidingen te worden aangelegd, die lange voorbereidings- en vergunningstrajecten hebben. Trajecten waar beide partners goed in thuis zijn. Met de ervaring en expertise van Witteveen+Bos op het gebied van planstudies en milieueffectrapportages en de ervaring van WSP op het gebied van conditionerende onderzoeken, is de samenwerking een logische stap. Op het onderdeel omgevingsmanagement ontving de combinatie WSP en Witteveen+Bos de hoogste score op Partnerschap, Duurzaamheid, Veiligheid, Doelmatigheid en Flexibiliteit & Betrouwbaarheid.

Continuïteit via samenwerking

Voor Gasunie is met dit raamcontract voor alle percelen en met alle engineerings- en adviesbureaus een investering van ongeveer 280 miljoen euro gemoeid over een periode van 10 jaar. De lange duur van de raamovereenkomsten is ontstaan vanuit een behoefte aan continuïteit en voorspelbaarheid van het werk, zegt Janneke Hermes, waarnemend CEO bij Gasunie. 'De energietransitie vraagt om een intensieve samenwerking. Daarom kiezen we nu voor langjarige strategische contracten met vaste partners waarin het belang van samenwerking centraal staat. Maar ook de manier waarop we deze samenwerking vormgeven. Zo gaan we werken in gezamenlijke bouwteams en is er veel aandacht voor veiligheid, circulariteit, biodiversiteit en de impact van ons werk op de omgeving.'

Zo’n samenwerking zorgt ervoor dat alle partijen vanaf de start al aan tafel zitten, zegt Eric van den Broek, algemeen directeur van WSP. 'Met een gevoel van vertrouwen en een open mindset, bereid om kennis te delen en om zo gezamenlijk de klus te klaren.  De tenderfase samen met Witteveen+Bos en Gasunie hebben we als zeer prettig ervaren en we gaan dan ook vol vertrouwen de volgende fase in.'

Eveline Buter, directeur Witteveen+Bos: 'Er is veel nagedacht over het spanningsveld tussen samenwerking in partnerschap enerzijds en anderzijds het vastleggen ervan in formele contractuele en juridische formuleringen. Wij ervoeren dat Gasunie deze zoektocht ook doormaakte. Het mooie is dat die zoektocht echt een tastbaar resultaat heeft opgeleverd, in de vorm van dit uitgebalanceerde raamcontract, waarin zowel de harde als de zachte aspecten geborgd zijn.

Strategisch advies voor de toekomst

Met deze focus op duurzame energiebronnen gaat Gasunie ook een transitie door. En dat gaat niet vanzelf. Naast de concrete projecten die binnenkort starten, zullen alle partners uit het raamcontract samen met Gasunie een strategie gaan vormgeven over hoe ze het beste met die transitie kunnen omgaan. Om gezamenlijk te bouwen aan een duurzame toekomst.

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Maurits Schilt

Maurits Schilt

PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen