Gepubliceerd op 19 januari 2024

Witteveen+Bos Scriptieprijs 2024: Circulair Ontwerp

In 2024 zijn we in uitgebreidere vorm terug met de Witteveen+Bos Scriptieprijs. De prijs kent de komende editie namelijk liefst twee prijswinnaars. Zowel voor de beste wo-scriptie als de beste hbo-scriptie.

Witteveen+Bos reikt in het najaar van 2024 voor de 3e keer de Scriptieprijs uit. Elke editie staat één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos centraal. De prijs is toegankelijk voor alle studenten van universiteiten en hogescholen. Met de prijs wil Witteveen+Bos de nieuwe generatie adviseurs en ingenieurs stimuleren om duurzaam te ontwerpen.

Circulair ontwerp

In 2024 heeft de scriptieprijs als thema ‘Circulair ontwerp’. Het principe ‘Circulair ontwerp' gaat over het maken van keuzes voor de huidige en toekomstige levenscycli en het sluiten van ketens door de gebruikte materialen in het ontwerp, en restproducten en afvalstromen te benutten als grondstof. Circulair ontwerpen beperkt de uitputting van (fossiele) grondstoffen en beperkt de totale CO2-emissie over de gehele levensduur van een ontwerp.

De Scriptieprijs wordt toegekend aan de wo/hbo-scriptie die het beste of meeste bijdraagt en/of de meeste impact heeft in de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Circulair ontwerp' van Witteveen+Bos én die expliciet aansluit bij minimaal 1 van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN).

De prijs bestaat uit een geldbedrag dat door de winnaar kan worden ingezet voor verdieping rond het duurzame ontwerpprincipe ‘Circulair ontwerp’. Bijvoorbeeld in de vorm van een studie(reis), cursus, conferentie, projectontwikkeling of verdere (talent)ontwikkeling. Bovendien krijgt de winnaar de Witteveen+Bos Duurzaam Ontwerpen-trofee overhandigd.

Criteria

De inzendingstermijn van de Scriptieprijs ‘Circulair ontwerp’ sluit op 15 september 2024. De winnaars worden in het najaar van 2024 bekend gemaakt tijdens de officiële uitreiking van de Witteveen+Bos Scriptieprijs.

De voorwaarden voor inzending zijn als volgt. De scriptie:

  • draagt bij en/of heeft impact op de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Circulair Ontwerp’ van Witteveen+Bos
  • sluit expliciet aan bij 1 van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN)
  • is innovatief
  • is maatschappelijk relevant
  • is toepasbaar
  • is gepubliceerd in het studiejaar van uitreiking, 2023-2024
  • is ingediend voor 15 september 2024 via communications@witteveenbos.com.

De leden van de onafhankelijke jury worden later bekend gemaakt. De jury zal in ieder geval bestaan uit experts van Witteveen+Bos en docenten uit zowel wetenschappelijk als hoger onderwijs.

De Witteveen+Bos Scriptieprijs werd in 2021 ingesteld ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan. Dit initiatief is de opvolger van de Jaap van der Graaf-prijs, die jaarlijks werd uitgereikt aan een student of onderzoeker die dat jaar het beste Engelstalige artikel publiceerde over de behandeling van afvalwater.

Meer weten over de Scriptieprijs? Stuur een mail naar communications@witteveenbos.com. Dit is ook het e-mailadres voor inzending.

Deel deze pagina