Gepubliceerd op 09 april 2019

Witteveen+Bos: redelijke jaarcijfers 2018 en goede vooruitzichten 2019

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos sluit met een omzet van 132,9 miljoen en een winstgevendheid van 11,3 miljoen (8,5 % winstmarge) een uitdagend 2018 met redelijke cijfers af. Met de gestegen werkvoorraad en een forse autonome personele groei van 6,7 % ziet het bureau 2019 vol vertrouwen tegemoet. Om de toename aan opdrachten, die onder andere gerelateerd zijn aan de energietransitie, goed te kunnen oppakken, is er een nieuwe productmarktcombinatie ‘Energietransitie’ opgezet. De totale reductie in CO2-uitstoot kwam in vergelijking met 2007 op 40 % per fte, aanzienlijk meer dan de doelstelling van 28 %.  

Vanuit 21 kantoren wereldwijd is in 2018 gewerkt aan zo’n 4.000 projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Het totaal aantal fte’s per 31 december 2018 was 1.025 en het totaal aantal medewerkers groeide van 1.054 naar 1.125. Witteveen+Bos zette 132,9 miljoen euro om, met een EBITDA van 18,1 miljoen euro. Deze financiële cijfers zijn op 8 april 2019 officieel vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Enkele hoogtepunten uit 2018 

  • De Noord/Zuidlijn, een van Nederlands meest ingewikkelde infrastructurele projecten, is in 2018 voltooid. Witteveen+Bos heeft daar in samenwerkingsverband 25 jaar aan meegewerkt en de opening was voor ons dan ook een hoogtepunt van 2018. 
  • Ons duurzaam gerenoveerde kantoor aan de Leeuwenbrug in Deventer ging van energielabel E naar A+++ en werd voorjaar 2018 heropend. De verbouwing heeft fors bijgedragen aan de reductie van de CO2-uitstoot.
  • In september opende Witteveen+Bos een pop-upkantoor op de campus van de WUR (Wageningen University & Research).
  •  In 2018 werkte Witteveen+Bos samen met onder andere Royal HaskoningDHV aan het ontwerp van de circulaire Waterfabriek Wilp. Daar gaat terugwinning van waardevolle grondstoffen plaatsvinden: waterzuivering van de toekomst. 
  • De Afsluitdijk wordt aangepakt om te anticiperen op het veranderende klimaat. In 2018 hebben we voor bouwconsortium Levvel aan het ontwerp van de dijk en bestaande en nieuwe spuicomplexen gewerkt.

 

Lees meer over onze projecten en activiteiten in ons Jaarverslag 2018.

Belangrijkste uitdagingen op korte termijn
Witteveen+Bos staat uitstekend gesteld voor de toekomst: naast de forse autonome personele groei nam de werkvoorraad ook flink toe. De twee belangrijkste kortetermijnuitdagingen zijn de hoge stand van het werkkapitaal en de personele groei en dynamiek. De afgelopen jaren is het totaalsaldo voor onderhanden werk en debiteuren gestaag gestegen en daarom wordt nu gewerkt aan verbeteringen op projectniveau én bedrijfsniveau. Algemeen directeur Karin Sluis: ‘Sturen doe je aan de voorkant. Dus we maken nu betere factureringsafspraken bij de start van projecten. We stellen frequenter cashflowanalyses in de offertefase op en gaan in gesprek als klanten ons vragen om substantieel voor te financieren. Daarnaast leiden we onze projectleiders op om vervolgens daadwerkelijk volgens die afspraken te factureren. Daar is ook nog flink wat winst te behalen.’ Lachend: ‘Ingenieurs en adviseurs zijn liever bezig met dijken, tunnels en waterzuiveringen dan met het verzenden van facturen.’

In 2018 verwelkomde Witteveen+Bos 226 nieuwe medewerkers en zag 155 medewerkers vertrekken. Het totaal aantal medewerkers is met 6,7 % gegroeid, wat de ambitie van tussen de 3 tot 5 % heeft overtroffen. Karin Sluis: ‘Deze groei is mooi, echter met de toegenomen bouwactiviteit in Nederland wordt door overheden en bedrijven ook stevig aan onze medewerkers getrokken. De uitstroom van 14,7 % overtreft de maximale 10 % die we wenselijk achten.’ De groei en vervanging van medewerkers vraagt de nodige energie, die ten koste gaat van de directe inzetbaarheid en resultaten. Sluis: ‘Een reden voor de uitstroom is dat medewerkers ambitieus zijn en zich willen blijven ontwikkelen. Daarom gaan we ons bedrijf nog meer profileren als ‘leerschool’. Zo zijn we in 2018 gestart met de interne PLUSschool for Professionals met specifieke opleidingen voor ontwerpers, projectbeheersing en stakeholdermanagement en een traject voor inhoudelijk professionals met bijvoorbeeld +TALKs. Ons totale pakket aan opleidingen en trainingen wordt de komende jaren wereldwijd verder versterkt en uitgebreid.’

Digital construction en circulariteit voor de lange termijn 
Wereldwijd zet Witteveen+Bos voor de lange termijn in op onder andere digital construction en circulariteit. Directeur Stephan van der Biezen is verantwoordelijk voor de internationale activiteiten: ‘Zo zetten we voor de World Expo2020 in Dubai en voor de Housing Development Board in Singapore onze kennis en kunde in. De door Witteveen+Bos ontwikkelde tool +Circular Design wordt daarbij een nuttig hulpmiddel. De tool brengt het circulaire potentieel van een ontwerp in beeld en vergelijkt verbeteringen. Daarnaast zijn we wereldwijd actief met 3D-betonprinten, zo werken we bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een grootschalige 3D-betonprintfaciliteit in Singapore. Dat sluit aan bij onze ambitie om de komende paar jaar meer digitale producten en diensten in de markt te gaan zetten.’
 

Deel deze pagina

Meer informatie

Witteveen+Bos medewerker Inez van Slooten

Inez van Slooten

Persvoorlichting