Gepubliceerd op 04 augustus 2017

Witteveen+Bos doet planuitwerking A58

Witteveen+Bos kreeg van Rijkswaterstaat opdracht voor de planuitwerking van de A58. De opdracht is gegund op basis van Best Value Procurement.

De opdracht is gegund omdat Witteveen+Bos de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbood, rekening houdend met de specifieke dynamiek van de innovatieopgave binnen het project InnovA58. Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan steeds vaker files. Dit zorgt voor grote economische schade. Ook leiden de files tot overlast van sluipverkeer in dorpskernen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind november 2015 Rijkswaterstaat opdracht gegeven deze delen van de A58 te verbreden van twee naar drie rijstroken en de planuitwerking hiervoor op te starten.

Vervolgens is een zogenaamd voorkeursalternatief vastgesteld. Nu start Witteveen+Bos met het ontwerpproces als onderdeel van de planuitwerkingsfase. Daarin wordt het voorkeursalternatief vertaald in een Ontwerp Tracébesluit (OTB) met bijbehorend milieueffectrapport (MER). Onderdeel van de opdracht is het opstellen van het (Ontwerp)Tracébesluit en alle bijbehorende onderzoeken en ontwerpen. Daarnaast werken we aan diverse opgaven op gebied van innovatie en duurzaamheid, onder andere door het opstellen van een circulair ontwerp. Witteveen+Bos heeft tijdens de aanbesteding aangetoond (middels interviews en een uitgebreide onderbouwing) dat zij voor deze opdracht de expert is die Rijkswaterstaat zoekt.

Het Ontwerp Tracébesluit en de milieueffectrapportage moeten eind 2018 klaar zijn, waarna ze ter visie worden gelegd. Rekening houdend met de reacties op het OTB neemt de minister naar verwachting eind 2019 een definitief Tracébesluit. De start van de realisatie van het project staat gepland voor 2020 en naar verwachting is het project in 2023 gereed.

InnovA58 werkt aan een slimme en duurzame snelweg
Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol op de gebieden duurzame leefomgeving, slimme mobiliteit, minder hinder en LifeCycle management. Zo zorgt Rijkswaterstaat er samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden voor dat de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste weg wordt. Rijkswaterstaat zet dit jaar ook de eerste stappen om het ontwerpproces en de ruimtelijke procedure te koppelen aan de innovatieopgave van het project.

Innova58 is een deelopgave van het bereikbaarheidsprogramma SmartwayZ.NL. In dit programma bundelen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Zuid-Nederland hun krachten voor het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid en het versterken van de economie en internationale connectiviteit van de regio. Ook ontstaat er een slimmer mobiliteitssysteem.

Deel deze pagina