Gepubliceerd op 23 september 2022

Witteveen+Bos, CE Delft en Copper8 prominent vertegenwoordigd in raamovereenkomst Rijkswaterstaat

Het consortium van Witteveen+Bos, CE Delft en Copper8 is geselecteerd voor vijf van de zes percelen in de raamovereenkomst ‘Kennisontwikkeling Circulaire Economie in de GWW’ van Rijkswaterstaat (RWS). Daarmee is het consortium breed vertegenwoordigd. RWS heeft de raamovereenkomst in het leven geroepen om kennis te ontwikkelen, te delen en te implementeren zodat het de duurzaamheidsdoelen van 2030 en 2050 kan halen.


Rijkswaterstaat gaat voor een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. ‘Om dat te bereiken, willen we in 2030 volledig circulair werken. Bij aanleg, vervanging, renovatie en onderhoud van onze infrastructuur willen we zo min mogelijk primaire grondstoffen verbruiken. Dit betekent dat we zoveel mogelijk grondstoffen gaan hergebruiken’, aldus RWS.

Om de duurzaamheidsdoelen te bereiken, moet er veel kennis ontwikkeld, gedeeld en in de praktijk gebracht worden, zo stelt RWS. Daarvoor heeft de organisatie de bovengenoemde raamovereenkomst opgesteld, waarvoor het voor zes percelen negen (consortia van) adviesbureaus heeft geselecteerd. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, met optie tot verlenging tot eind 2026.
 

Open en transparante samenwerking

De contractpartijen zijn in een aanbesteding geselecteerd op basis van ‘goed begrip van de opdracht, hun kennis en ervaring met de materie en met projectmanagement en hun visie op open en transparante samenwerking en kennisdeling’, zo stelt RWS.

‘We kijken ernaar uit om samen met deze deskundige partijen aan de slag te gaan en flinke stappen te zetten op het gebied van kennisontwikkeling en –implementatie voor circulair werken bij Rijkswaterstaat’, meldt Boukje van Reijn, programmamanager Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat.
 

Combinatie W+B, CE Delft, Copper 8 het best vertegenwoordigd

De raamovereenkomst betreft ondersteuning bij de kennisontwikkeling, overdracht en implementatie van circulariteit (CE) in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en kent zes percelen: Materialen, Meten/monitoren, (Materiaal)Data & Paspoorten, Hergebruik & Implementatie, Inkoop en contractering en Strategie, programma-advies en kennisdeling. De combinatie Witteveen+Bos, CE Delft en Copper8 is geselecteerd voor onderzoek en advies bij de eerste vijf percelen.

Daarmee is het trio het best vertegenwoordigd in de raamovereenkomst: geen ander consortium werd voor zoveel percelen geselecteerd. ‘We zijn trots op het behaalde resultaat’, aldus Rob Dijcker, Teamleader Circular Solutions bij Witteveen+Bos. ‘Het bewijst dat onze combinatie goed aansluit op de wens van de opdrachtgever. Rijkswaterstaat heeft gekozen voor een integrale, programmatische aanpak, waarbij externe partijen vanuit hun expertise opereren als een proactieve partner en niet als een toeleverancier. In deze rol voelen we ons prima thuis.’
 

Op de foto vlnr (bovenste rij): Rob Dijcker, Freek Kramer, Yvonne Bosman, Maarten Schäffner (allen Witteveen+Bos). Rij onder (vlnr): Hendrik de Vries (Copper8), Marijn Bijleveld (CE Delft), Sybren Bosch (Copper8), Jesper Pots (Witteveen+Bos). Niet op de foto Stephanie Lamerichs (Witteveen+Bos).

 

Kennisontwikkeling en implementatie

Witteveen+Bos, CE Delft en Copper8 hebben samen al een track record opgebouwd in eerdere opdrachten voor overheidsinstanties. De bedrijven vullen elkaar goed aan en kijken erna uit om hun samenwerking de komende jaren voort te zetten.

De drie partners in het samenwerkingsverband brengen ieder hun expertise en ervaring in. Witteveen+Bos is binnen het consortium gericht technisch advies, datastrategie en ontwerp, contracteren en implementatie van circulaire oplossingen, CE Delft op milieukundig beleidsonderzoek, terwijl Copper8 circulair inkopen en strategisch beleid voor haar rekening neemt.

‘Ik hoop dat de kennis binnen deze Raamovereenkomst ertoe gaat leiden dat we de circulaire manier van werken in de GWW daadwerkelijk gaan toepassen’, zo stelt Sybren Bosch (Copper8). ‘Het gaat dus niet alleen over kennisontwikkeling, maar vooral ook van implementatie in projecten, procedures en werkprocessen.’

Deel deze pagina