Gepubliceerd op 24 november 2020

Witteveen+Bos wint derde prijs innovatieprogramma Wereldbank

Witteveen+Bos heeft de derde prijs gewonnen in het innovatieprogramma van het West Africa Coastal Areas Management Program (WACA) van de Wereldbank. De innovatie is een gestructureerde cyclische aanpak voor de ontwikkeling van havens langs de West Afrikaanse kust. Tom Wilms, expert in integraal kustbeheer bij Witteveen+Bos, pitchte de aanpak met succes.

In de aanpak is systeembegrip van milieu, maatschappij, economie en instituties essentieel. Daarnaast hebben belanghebbenden en experts vanaf het eerste moment een actieve rol. De jury beloonde deze innovatieve aanpak met de derde prijs en een geldbedrag van $ 10.000,-. Hiermee wordt projectleider Tom Wilms in staat gesteld deze aanpak, in samenwerking met de Wereldbank, verder uit te werken.

Cyclische aanpak
Het innovatieprogramma heeft tot doel innovatieve en haalbare oplossingen te vinden voor het bestrijden van kusterosie, overstromingen en vervuiling  als gevolg van  havenontwikkelingen en havenactiviteiten in West-Afrika.

Witteveen+Bos ontwikkelde samen met de partners CDR International, PENAf, prof. Tiedo Vellinga, Boskalis en Wetlands International een cyclische aanpak bestaande uit vijf stappen die duurzame economische groei van havens verenigt met milieu en maatschappij. Deze stappen zijn:

  1. Problemen en plannen (behoeften en waarden) worden geïdentificeerd voor het havenproject en het gebied rondom de haven;  
  2. De processen in de systemen (milieu, maatschappij, economie en instituties) worden geanalyseerd en de bronnen van de problemen worden achterhaald;  
  3. Vervolgens worden de functies, waarden en baten geanalyseerd;
  4. Alternatieven worden ontwikkeld, bestaande uit fysieke als sociaal-economische maatregelen;
  5. Tot slot worden de alternatieven beoordeeld op basis van hun effecten en worden duurzame oplossingen geselecteerd.

Het doorlopen van meerdere cycli resulteert in passende, haalbare en eerlijke oplossingen die breed gedragen worden. Door uit te gaan van intrinsieke waardes draagt deze aanpak bij aan het behalen van Sustainable Development Goals (SDG’s).

Met zijn achtergrond en ervaring in het buitenland als expert in integraal kustbeheer en Nature-Based Solutions is Tom Wilms gewend om met een brede blik naar kust- en havenontwikkelingen te kijken. Wilms: ‘We moeten anders over havenontwikkelingen denken: een paradigmashift is noodzakelijk. We moeten van een traditionele, economische en ingenieursgerichte aanpak naar een geïntegreerde aanpak die rekening houdt met alle belanghebbenden op het gebied van milieu, maatschappij en economie.’


Achtergrond prijs WACA - Wereld Bank
De Wereldbankgroep heeft het innovatieprogramma  gelanceerd in het kader van het West Africa Coastal Areas Management Program (WACA). Het programma maakt deel uit van het lopende WACA Resilience Investment Project (WACA ResIP), een regionaal meerlandenproject dat tot doel heeft de  bestaande kustontwikkelingen te ondersteunen en de veerkracht van de kustgemeenschappen voor Benin, Ivoorkust, Mauritanië, São Tomé en Príncipe, Senegal en Togo te versterken.

Deze zes landen, die ongeveer 2.200 km kustlijn beslaan, kampen met bijzonder kwetsbare kustgebieden als gevolg van erosie, overstromingen en vervuiling. Het WACA-programma ondersteunt deze landen bij het ontwikkelen van multi-sectorale investeringsplannen.

De omvang en de complexiteit van de achteruitgang van kust vereisen een interdisciplinaire en regionale aanpak en een niveau van financiering en ondersteuning waarbij vele belanghebbenden en partners betrokken zijn. Het doel van de oproep is het vinden van innovatieve, haalbare oplossingen om de achteruitgang van de kust te bestrijden.

 

Deel dit artikel