Gepubliceerd op 30 januari 2023

Virtueel straten herinrichten met de InfraShaper

De digitale tool InfraShaper van Witteveen+Bos genereert een 3D-omgeving van een bestaand gebied, gecombineerd met een Google Maps Streetview Overlay.

Bij het herinrichten van bestaande wegen onderzoeken gemeentes en provincies vaak meerdere varianten van wegprofielen. Dit is een tijdrovend proces. Bovendien komen de wegprofielen vaak uit handboeken met bijbehorende richtlijnen, maar ontbreekt de link met de bestaande situatie. Witteveen+Bos heeft nu een webapplicatie beschikbaar voor gemeentes, provincies en andere overheden. Na selectie van kaart en straat verschijnt een 3D-weergave van de bestaande situatie. In deze 3D-omgeving kunnen de verschillende wegprofielen in de bestaande situatie worden geprojecteerd.

Vroeg inzicht in hoeveelheden en kosten

Hierdoor kunnen eenvoudig meerdere wegprofielen met elkaar worden vergeleken, inclusief de globale hoeveelheden, materialen en kosten. Denk aan benodigde hoeveelheden (rood) asfalt, betontegels en bomen. Dit gebeurt op schetsontwerpniveau, waardoor al vroeg inzicht ontstaat in hoeveelheden en kosten.

De InfraShaper combineert het huidige straatbeeld met een Google Maps Streetview Overlay. Dit biedt als voordeel dat het verschil tussen de huidige en toekomstige situatie direct zichtbaar is. Ook helpt deze ‘overlay’ bij burgerparticipatie. De vergelijking tussen ‘oud en nieuw’ maakt het herkenbaar en inzichtelijker voor omwonenden en andere stakeholders.

InfraShaper inzetbaar voor álle straten

De 3D-bouwstenen van de wegprofielen kunnen voor iedere straat worden ingezet als de juiste ontwerprichtlijnen beschikbaar zijn. Denk aan richtlijnen als: in deze straat moet het wegprofiel 30 cm van de kadastrale grenzen beginnen, het trottoir moet tenminste 120 cm breed zijn, et cetera. Als de wegprofielen en regels bekend zijn, kunnen de modellen worden gebruikt voor elke straat binnen het beoogde gebied.

Deel deze pagina