• Opening van een innovatiekantoor van Witteveen+Bos op de Zernike Campus in Groningen

  • De energietransitie is het centrale thema

  • Ons talent en toekomstig talent gezamenlijk laten werken aan kennisontwikkeling

Gepubliceerd op 31 maart 2022

Samenwerking met het Energy Transition Centre

Witteveen+Bos en het Energy Transition Centre (EnTranCe) ondertekenden op 23 november 2021 in Groningen een strategische samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze samenwerking is de opening van een innovatiekantoor van Witteveen+Bos op de Zernike Campus in Groningen, dat begin 2022 werd geopend. De energietransitie is het centrale thema in de samenwerking tussen beide partijen.

Witteveen+Bos wil met deze samenwerking haar innovatieketen en talentketen in de energietransitie versterken. Om de energietransitie te realiseren zijn de komende jaren nog veel meer experts nodig. Daarom willen wij ons talent en toekomstig talent gezamenlijk laten werken aan kennisontwikkeling.

Innovatielijnen

Dit gaan we op EnTranCe doen in verschillende innovatielijnen, waarin we samen met studenten, partners en klanten nieuwe oplossingen bedenken voor vraagstukken in de energietransitie: waterstof, energieparticipatie, energiesystemen en off-shore wind, de nieuwe Warmtewet en netstrategie. ‘Voor de volgende fase van de energietransitie moeten we professionals en talent structureel verbinden’, zegt Jimme Zoete, namens Witteveen+Bos kwartiermaker van het innovatiekantoor in Groningen. ‘Door samen te innoveren en kennis te ontwikkelen dragen we bij aan de maakbaarheid van deze transitie.’

Voor de volgende fase van de energietransitie moeten we professionals en talent structureel verbinden. Door samen te innoveren en kennis te ontwikkelen dragen we bij aan de maakbaarheid van deze transitie

Waarom in Groningen?

Groningen is koploper op het gebied van de energietransitie in Nederland. Met 5,7 TWh hernieuwbare elektriciteit (RES-bod 2030, >15 % van NL) heeft Groningen de komende jaren grote ambities in de energietransitie. Groningen heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als waterstofhub (Hydrogen Valley), waar onder andere Gasunie inzet op een landelijk waterstofnetwerk. Noord-Nederland is bovendien een bottleneck voor netversterking en netstrategie voor TenneT, Enexis en Liander. Daarnaast is uit de meeste pilots voor aardgasvrije wijken in Groningen gebleken dat dit complexe projecten zijn. Daarom willen we onze kennis en talenten in Groningen verder ontwikkelen.

Waarom op EnTranCe?

Het innovatiekantoor is deel van een strategische samenwerking met EnTranCe. EnTranCe is een ‘centre of expertise’ op het gebied van de energietransitie. EnTranCe zoekt naar nieuwe vormen van samenwerken waardoor impact, versnelling en innovatie in energietransitie worden vergroot. ‘Het laaghangend fruit in de energietransitie is al geplukt’, zegt Marcel Koenis, business development directeur EnTranCe. ‘Wat mij motiveert is de grote slag die we kunnen maken door vanuit systeemdenken met elkaar integrale oplossingen te realiseren. Dat motiveert ons als EnTranCe om gezamenlijk te innoveren met verschillende partners.’
 

Wat is een innovatiekantoor?

Het innovatiekantoor in Groningen is één van de vormen van een pop-up kantoor. Witteveen+Bos experimenteert met pop-up kantoren dichtbij hogescholen, universiteiten, innovatieve omgevingen of een specialistische markt die voor de organisatie belangrijk zijn. Deze kantoren zijn in principe tijdelijk van aard. Het zijn plekken waar Witteveen+Bos’ers, studenten, opdrachtgevers en partners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, innoveren en van elkaar kunnen leren.

Deel dit artikel

Contact

Jimme Zoete

Groepsleider Energie en Ruimte