Gepubliceerd op 02 november 2020

Onderzoek naar restlevensduur van de ‘eierdopjes’ van slibgistingstanks Hengelo

De slibgistingstanks van De Energiefabriek in Hengelo zijn een bijzonder aanzicht. Al van veraf zijn de drie eiervormige tanks zichtbaar. In opdracht van Waterschap Vechtstromen heeft Witteveen+Bos onderzoek gedaan naar de restlevensduur en constructieve veiligheid van het beton onderin twee van deze tanks.

Er is een inspectie uitgevoerd waarbij niet-destructieve meetmethodes zijn ingezet om de ligging van de wapening te detecteren. Aanvullend zijn kernen geboord die in een laboratorium zijn onderzocht en parallel aan die werkzaamheden is een beknopte literatuurstudie verricht naar aantasting van beton door het slib in de tanks.

Het meest sprekende deel van deze opdracht was toch wel het bestuderen van de foto’s die gemaakt zijn tijdens de bouw van de tanks in 1974. De onderbouw, ook wel het eierdopje genoemd, was de hoofdrolspeler in het onderzoek. Daarop zijn, als partjes, de in twee richtingen voorgespannen schaaldelen van de bovenbouw vervaardigd. De kennis van (inmiddels gepensioneerde) Witteveen+Bos’ers die in 1974 betrokken waren bij deze bouw en oude foto’s bleken een waardevol hulpmiddel te zijn om een beeld te vormen over de bouw en uitvoering van het eierdopje.

Op basis van het onderzoek heeft Witteveen+Bos geadviseerd over de constructieve veiligheid van de tanks en is een voorstel gedaan voor onderhoudsintervallen van de slibgistingstanks.