Gepubliceerd op 01 juni 2021

Ondergrondse energiebronnen optimaal benut

In de transitie naar duurzame warmte zijn veel zaken nog onzeker. Wat is de warmtevraag in de toekomst? Waar komt een warmtenet? Welke innovatieve technologieën komen beschikbaar en wanneer? Ongetwijfeld veranderen er uitgangspunten in de loop van de transitie. Maar hoe kun je toch een solide bronnenstrategie opstellen waarin je bepaalt welke bronnen je waar inzet?

De Gemeente Zwolle, landelijk koploper wat betreft haar visie en aanpak voor de ondergrond, kiest ervoor om een onafhankelijke basis te leggen van de beschikbaarheid van ondergrondse energiebronnen. Wanneer veranderingen optreden in de plannen voor de warmtetransitie, kan de gemeente deze basis altijd opnieuw gebruiken in de herijking van de plannen.

Witteveen+Bos creëert een begrijpelijk en compleet beeld van de totale potentie van verschillende ondergrondse technieken zoals Warmte Koude Opslag (WKO), geothermie en de opslag van (rest)warmte. Dit doen we door één geologisch model te maken van maaiveld tot grote diepte waarin we laten zien welke lagen potentie hebben voor warmte opwekking of -opslag. Vervolgens voegen we bestaande modellen en potentiestudies samen in potentiekaarten van de verschillende ondergrondse technieken per wijk. Hierbij houden we rekening met een realistische indeling en beperkingen zoals boringsvrije zones. Om handvatten te geven bij het bepalen van een optimale indeling van ondergrondse energiebronnen maken we zogenaamde ‘menukaarten’ waarin we de potentie van verschillende combinaties van energietechnieken per wijk inzichtelijk maken. In infographics en factsheets maken we deze informatie begrijpelijk voor alle belanghebbenden, van bestuurders tot bewoners, bij de bronnenstrategie.

Deel dit artikel

Meer weten?