Gepubliceerd op 06 april 2017

Nieuwe directeur officieel benoemd

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op woensdagavond 5 april 2017 is ir. S.C. (Stephan) van der Biezen op voordracht van de directie benoemd tot directeur. Hij volgt hiermee ir. H.E. (Henk) Nieboer op, die dit jaar de leeftijd van 55 bereikte. Bij Witteveen+Bos is het aftreden als directeur op die leeftijd statutair bepaald. Van der Biezen vormt samen met algemeen directeur ir. C.M. (Karin) Sluis de directie.

Daarnaast werden door de directie maar liefst veertien collega’s voorgesteld als senior partner (4), premium partner (2) en partner (8). Het was de eerste AVA die werd voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze werd in 2016 ingesteld, omdat Witteveen+Bos na jaren van continue groei de omvang bereikte waarbij dat wettelijk gezien noodzakelijk was. Directie en Raad van Commissarissen meldden dat de samenwerking prettig en voorspoedig verloopt.

Jaarcijfers
Tijdens de AVA zijn tevens de jaarcijfers vastgesteld. Deze zijn terug te lezen in het eerder verschenen bericht daarover en in het binnenkort te verschijnen jaarverslag.

Deel deze pagina