Gepubliceerd op 30 november 2021

Witteveen+Bos aan de slag met de planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Op 13 oktober 2021 heeft Waterschap Vallei en Veluwe aan Witteveen+Bos de opdracht voor de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk gegund. We gaan hierin samen met het bureau Land-id, en met overheidspartijen in het gebied, dijkdenkers, bewoners en andere belanghebbenden, het voorkeursalternatief uitwerken tot een concreet plan voor de integrale gebiedsontwikkeling.

Het gebied

De Grebbedijk beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. Waterschap Vallei en Veluwe grijpt dit project aan om niet alleen de 5,5 kilometer lange dijk te verbeteren maar tegelijkertijd ook een verbetering te bewerkstelligen in het gebied tussen Wageningen en Rhenen. De Grebbedijk, de Nederrijn en de uiterwaarden vormen bijzondere riviernatuur. Hier bevinden zich onder andere het Hoornwerk en de Blauwe Kamer. Een van de doelen is om de ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via dit gebied te verstevigen en om natuurdoelstellingen binnen het gebied invulling te geven. Het HWBP heeft bovendien dit project bestempeld als pilot project in het kader van circulariteit.

Aanbesteding

De aanbesteding voor deze planuitwerking verliep in twee fasen. In de eerste fase is er een visie en een teamsamenstelling opgesteld, in de tweede fase een plan van aanpak, risico’s- en kansendossier en een raming. De gunning was gepland afgelopen zomer, maar moest helaas worden uitgesteld. Eén van de andere inschrijvers kon zich niet in de uitslag vinden en heeft een kort geding aangespannen tegen de gunningsbeslissing. Op 8 oktober heeft de rechter uitspraak gedaan: de bezwaren tegen de gunningsbeslissing zijn door de rechter ongegrond verklaard, waardoor de opdracht definitief aan Witteveen+Bos gegund kon worden. 

Het vervolg

De afgelopen maanden zijn we aan de slag gegaan met een goede analyse van het voorkeursalternatief en met de opstart van de eerste onderzoeken. Ondertussen zijn buiten de eerste onderzoeken uitgevoerd naar onder andere bodemgesteldheid, ecologie en archeologie en hebben we een goed overzicht van alle opgaven waar we komende maanden mee aan de slag gaan. In april 2022 zijn we gestart met de eerste ontwerploop.

Update: 19 april 2022

Deel deze pagina

Meer informatie?

Anke Springer-Rouwette

Groepsleider Sociale- en milieueffectrapportage