Gepubliceerd op 17 maart 2020

Werkwijze Witteveen+Bos rondom het Coronavirus

Wereldwijd maken mensen zich zorgen over het Coronavirus, over hun gezondheid en die van hun naasten. Ook als Witteveen+Bos proberen we zo goed mogelijk om te gaan met de situatie rondom het Coronavirus. In alle landen waar we kantoren hebben, hebben we ons geschaard achter de oproepen van de lokale overheden om (zo veel als mogelijk) thuis te werken. In Nederland volgen we vanzelfsprekend de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM.

Ons doel is om in goed overleg met alle betrokkenen, projecten en deadlines zo veel mogelijk volgens planning te laten verlopen. Dit vergt flexibiliteit, improvisatie en goede communicatie van zowel Witteveen+Bos’ers als opdrachtgevers en andere stakeholders. Dat doen wij graag in goede samenwerking. Witteveen+Bos is ook nu een deskundige, betrouwbare en betrokken werkgever en partner.

Vanzelfsprekend kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Witteveen+Bos voor vragen of overleg.

Directie Witteveen+Bos

Karin Sluis
Stephan van der Biezen