Gepubliceerd op 12 juni 2017

Centre Point of Indonesia, Makassar

Witteveen+Bos voert in Makassar supervisie uit op het iconische project Centrepoint of Indonesia. In het wijdverspreide eilandenrijk van Indonesië wordt Makassar aangeduid als de hoofdstad van het oosten en is het een belangrijk knooppunt voor economisch verkeer. Geografisch gezien ligt de stad letterlijk in het centrum van het land. Het project omvat de uitbreiding van een kleine, bestaande landaanwinning langs Losari Beach naar een oppervlakte van 157 hectare. Het project krijgt de vorm van een garoeda, het nationale symbool van het land, en bestaat uit acht eilanden. Na oplevering zal ontwikkelaar Ciputra hier voor commerciële en woondoeleinden vastgoed bouwen.

Witteveen+Bos Indonesië is sinds de start in 2015 betrokken bij dit project met de ontwikkeling van het conceptontwerp, opstellen van contractdocumenten en ondersteuning van Ciputra bij de selectie van de aannemer. De landaanwinning wordt uitgevoerd aan de hand van een design and build-contract waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie. Voor deze fase zijn het contractbeheer en de supervisie aan Witteveen+Bos gegund. In aanvulling hierop hebben wij van Ciputra opdracht verkregen voor hydromorfologische studies naar sedimentatie en verbetering van de kwaliteit van het omringende water en monitoring van zetting van de bestaande landaanwinning. Verder is in de voorbereidingsfase het ontwerp van de aannemer beoordeeld.

Sinds de start van de uitvoering in april 2017 zijn wij met een team van Indonesische en Nederlandse opzichters aanwezig in Makassar. Daarbij krijgen we technische en contractuele ondersteuning van collega’s van onze kantoren in Jakarta en Nederland. Door de zachte ondergrond die niet ontgraven mocht worden, kent het project bijzondere omstandigheden. De aannemer heeft een innovatief sproeiponton ontwikkeld. Door in dunne lagen te sproeien wordt de belasting op de zachte ondergrond langzaam opgebouwd met als doel dat deze stabiel blijft liggen en niet opzij wordt geperst. Als het nieuwe land aan de wateroppervlakte komt, wordt verder gegaan met het conventionele walpersen. De zandlevering zal doorgaan tot het eind van 2017. Daarna start de grondverbetering, de ontgraving van de kanalen en het aanbrengen van oeverbekleding. De oplevering is gepland voor het vierde kwartaal van 2018.

Deel deze pagina