Gepubliceerd op 20 maart 2024

Aan de slag met Park Vliegbasis Soesterberg

Eind 2023 won Witteveen+Bos twee raamcontracten voor de realisatie van drie nieuwbouwlocaties rond de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Onder regie van provincie Utrecht worden daar zo’n 400 tot 450 woningen gerealiseerd.

Een raamcontract omvat de advies- en ingenieursdiensten voor de voorbereiding bouw- en woonrijp maken. Het andere contract beslaat de advies- en ingenieursdiensten rond de voorbereiding van de natuurinclusieve en recreatieve inrichting.

De beoordelingscommissie van de provincie Utrecht waardeerde de inschrijvingen van Witteveen+Bos met een 8,5 en een 9, waarbij het onderdeel ‘samenwerking’ in beide gevallen met een 10 beoordeeld werd. Onder meer de (integrale) effectieve en efficiënte samenwerking, raakvlakmanagement, visie op het betrekken van de stakeholders en het inpassen van een digitaal samenwerkingsplatform werd zeer gewaardeerd.

De transformatie van het gebied - waar Vliegbasis Soesterberg tussen 1913 en 2008 fungeerde als militair vliegveld - is een complexe opgave. Voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied moeten raakvlakken met integrale planontwikkeling, stedenbouw, bodemsanering, natuurontwikkeling en militair erfgoed optimaal op elkaar worden afgestemd.

Meer weten?

Jeroen Radix

Groepsleider Stedelijke infrastructuur