Landaanwinning

Volgens duurzame ontwerpprincipes

De impact van een landaanwinning op de omgeving is groot. De locatiekeuze, de aanlegwijze (opspuiten of droogmalen), de geometrie en de keuze van bouwmaterialen (met name de winlocatie) bepalen in grote mate de impact. Bij landaanwinningsvraagstukken werkt Witteveen+Bos met integrale projectteams, waarbij we veelvuldig onze duurzame ontwerpprincipes toepassen.

Land aanwinnen vraagt ook om een integrale aanpak, waarbij engineering, uitvoering en planologie sterk met elkaar zijn verbonden. Door onze uitgebreide kennis van en ervaring met landaanwinningsprojecten, zoals de Tweede Maasvlakte en kunstmatige eilanden in Indonesië en de Kaspische Zee, adviseren we hierover in de breedste zin. We scheppen nieuw landoppervlak in zeeën, meren en rivieren om nieuwe woongebieden of een havenuitbreiding te realiseren.

Om te komen tot een kostenefficiënte en duurzame landaanwinning, maken wij gebruik van onze duurzame ontwerpprincipes (DOP’s). Daardoor passen we de landaanwinning optimaal in binnen bestaande natuurlijke systemen. We minimaliseren het gebruik van eindige bronnen en materialen en sluiten zo goed mogelijk aan op de sociaaleconomische systemen, waarvan een landaanwinning onderdeel gaat uitmaken.

Uitvoerbaar en vergunbaar ontwerp

Om te komen tot een integraal ontwerp, wordt voor elk project een team samengesteld met specialistische kennis van (kust)waterbouw, geotechniek, hydrodynamica, morfologie, waterbeheer, baggeren en ecologie.

Van de relevante alternatieven onderzoeken we de haalbaarheid (kosten, planning en uitvoerbaarheid) en de impact op de omgeving. Dat leidt tot een uitvoerbaar en vergunbaar ontwerp. Tijdens de realisatiefase ondersteunen we de aannemer bij het optimaliseren van het ontwerp of de opdrachtgever bij het opstellen van het contract met de aannemer. Ook kunnen we de rol van directievoerder en toezichthouder vervullen.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers