Sanering van meren en een nieuwe haven in het Baku-gebied

De economische ontwikkeling en groei van Baku heeft de meren rondom de stad onder druk gezet, waardoor het storten van rioolwater en vast afval dramatisch is toegenomen. Sommige meren dragen een extra last die samenhangt met de extensieve olieproductie in het gebied. In 2013 voerde Witteveen+Bos milieu-, ecologische en hydrologische systeemanalyses uit om de invloeden op negen meren te ontrafelen. Wij stelden een gedetailleerd plan op voor restauratie en verfraaiing met maatregelen om vervuiling te verminderen. Tevens omtvatte het plan ideeën om ecologische en economische functies te herstellen. Vooruitlopend op de Europese Spelen in Baku in 2015 werd prioriteit gegeven aan de sanering van Boyuk Shor, het grootste meer in de regio. Met de uitgevoerde maatregelen zal het meer worden gerehabiliteerd en dus nieuwe investeringen aantrekken.

Als gevolg van de eisen van economische groei zal Baku ook het grootste deel van de havenactiviteiten verplaatsen van de bestaande waterkant van Baku naar een gebied dat 65 km ten zuiden van de stad Alyat ligt. Deze nieuwe haven wordt de Internationale Zeehandelshaven van Baku genoemd. Witteveen+Bos maakte het ontwerp voor de landaanwinning en voor havenfaciliteiten zoals kaaimuren van meer dan 1,75 kilometer en een veerterminal. De constructies zijn bestand tegen aardbevingen. 

Meer weten?

<>