Kostenmanagement

Op weg naar optimaal ontwerp

Het juist inschatten en beheersen van de kosten is uitdagend, maar ook heel belangrijk voor het uitvoeren van lopende- en het creëren van draagvlak voor toekomstige projecten. Immers, de ervaring dat grote, complexe infrastructurele projecten qua kosten vaak uit de hand lopen, draagt niet bij aan de bereidheid van opdrachtgevers en investeerders om tot uitvoering over te gaan.

SSK

Kostenmanagement is een voorwaarde voor het welslagen van projecten: vanaf het prille begin tot de oplevering. Op basis van SSK (standaard systematiek kostenramingen) berekenen we op verschillende niveaus (van abstract tot concreet) de kosten van materialen, arbeid en materieel. We doen dit voor de gehele levenscyclus van een project: vanaf de bouw tot einde levensduur.

Daarbij wegen we kosten binnen variantenstudies tegen elkaar af om, mede op basis van de overige parameters, tot een optimaal ontwerp te komen dat zoveel mogelijk beantwoordt aan de wensen van de opdrachtgever.
 

Constructability

Een belangrijke factor is de ‘constructability’, de maakbaarheid, van een project. Wat zijn de kosten van de realisatie, gelet op de lokale situatie? Moeten straten worden afgesloten tijdens de bouw? Zijn er beperkingen voor het werken met zwaar materieel? Met andere woorden, zijn er oplossingen nodig die extra kosten met zich meebrengen?

Wij brengen deze kosten (energie, grondstoffen, arbeid etc.) voor onze opdrachtgevers in beeld. Vervolgens kunnen we, in een multidisciplinair verband, adviseren over hoe we deze kosten zoveel mogelijk kunnen beperken, dan wel te kijken naar meer kostenefficiënte alternatieven.

Vakexperts

Kostenmanagement is een vak apart. Onze kostenexperts nemen deel aan (inter)nationale vakverenigingen en dragen zo bij aan het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van kostenmanagement. Wij streven een integrale oplossing na waarbij kostenbeheersing en projectbeheersing optimaal samengaan.

Meer informatie

csm_MW_ErikSchulteFischedick_SCHE4_a6b3ac14a5.jpg
Erik Schulte Fischedick
erik.schulte@witteveenbos.com
<>