Ontwerp en total engineering gebouw Ørsted Vlissingen

Witteveen+Bos heeft voor het Deense energiebedrijf Ørsted een energieneutraal gebouw ontworpen en hierbij invulling gegeven aan de ‘total engineering’. Het gebouw bestaat uit een kantoor en opslag en is bestemd voor het beheer en onderhoud van het nabijgelegen Windpark Borssele 1&2. Om de hoogste kwaliteit en het beste resultaat te bereiken, werkten onze experts vanuit verschillende disciplines nauw samen: architectuur, bouwfysica, bouwkunde, installatietechniek (E- en W-installaties), constructies, projectmanagement, geotechniek, brandveiligheid, kostendeskundigheid en directievoering en toezicht.

Duurzaamheid verweven vanaf de start

Duurzaamheid heeft vanaf de start van het project een prominente plek gekregen in het ontwerpproces. Het gebouwontwerp minimaliseert de milieu-impact op de omgeving, is comfortabel en voldoet aan de functionele en esthetische vereisten. Het gebouw is met een EPC van -0,11 energieneutraal, maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen, wekt zijn eigen duurzame energie op en maakt gebruik van materialen met een lage milieu-impact en innovatieve technologieën, zoals energievraagoptimalisaties.

Optimalisatie gebouwschil

De gebouwschil is geoptimaliseerd doordat we de juiste balans vonden tussen warmte- en koudebehoefte. Dit konden we door integraal na te denken over het materiaalgebruik, de gewenste daglichttoetreding en realisatiekosten. Om dit inzichtelijk en effectief te doen, zijn met behulp van een energiemodel vijf scenario’s uitgewerkt en onderzocht. Elk scenario kende een eigen bouwkundige opzet, isolatiewaarde en wijze van ventilatie. Het energieverbruik is vervolgens in een EPG-waarde (Energie Prestatie Gebouwen) uitgedrukt en afgezet tegen de MPG-waarde (Milieu Prestatie Gebouwen).

Meer informatie

<>
<>