Meer inzicht en flexibiliteit dankzij Integraal 3D Leiding Ontwerp

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam werkt aan de herinrichting van de Fabribuurt, Frankelandbuurt en Liduinabuurt (FFL-buurt). De gemeente Schiedam wil van dit gebied een groenere, veiligere, duurzamere en aangenamere leefomgeving maken. De gemeente heeft gebruik gemaakt van Integraal 3D Leiding Ontwerp.

De herinrichting

De herinrichting bestaat uit verschillende onderdelen. De bestrating en de riolering worden vernieuwd, groen en bomen worden ingepast en kabels en leidingen worden verplaatst. Verder komen er verschillende aanpassingen in het centrum om de overlast als gevolg van hevige regenval te beperken. Dankzij de aanpassingen wordt er meer dan 4500m3 ondergrondse waterberging gecreëerd, rioolbuizen worden vergroot en de afvoer van regenwater wordt verbeterd. Verder komen er ondergrondse afvalcontainers en worden de straten opgehoogd.

De inzet van Integraal 3D Leiding Ontwerp

De wateropgave in het centrum van Schiedam is uitdagend en een snelle oplossing is belangrijk. De ruimte is beperkt en er liggen al veel kabels en leidingen in de ondergrond. Voor snel inzicht en flexibiliteit in het ontwerp is gekozen voor het ontwerpen met het Integraal 3D Leiding Ontwerp. Nu het ontwerp in 3D is gemaakt zijn knelpunten en clashes met kabels en leidingen, bomen en ondergrondse vuilcontainers snel inzichtelijk. Daarnaast zijn kansen voor extra waterbuffering overzichtelijk in beeld gebracht.

Een visualisatie van de kabels en leidingen onder de weg in Schiedam.

Positieve ervaring

Gemeente Schiedam heeft het Integraal 3D Leiding Ontwerp voor de riolering als zeer positief ervaren. Binnen het project is veel kennis opgedaan met het Integraal 3D Leiding Ontwerp door het projectteam. Daarnaast was het mogelijk om andere grondwerkmodellen te koppelen en de integratie met andere BIM modellen is vergemakkelijkt. Binnen het project is de koppeling gemaakt tussen het berekenen (dimensioneren) en het tekenen (3D ontwerp) van de riolering.

 

Succesfactoren

  • Flexibiliteit in het ontwerp en knelpunten snel inzichtelijk;
  • Kostenefficiënt rioolstelsel;
  • Overzichtelijk databeheer;
  • Koppeling tussen berekenen (dimensioneren) en het tekenen (3D ontwerp);
  • Begrijpelijke visualisaties.

Integraal 3D Leiding Ontwerp

De ondergrond raakt steeds voller met kabels en leidingen. Integraal 3D Leiding Ontwerp geeft inzicht en biedt hulp.
Een foto van de visualisaties van het 3D Integraal Leiding Ontwerp.

Meer weten?

Rick gebruikt digitale tools om zijn werk binnen de stedelijke infrastructuur zo snel en efficiënt mogelijk te doen.

Rick van Leestf.jpg
Rick van Leest Work planner