GeurApp

Bij het doen van geurmetingen wordt veel data verzameld. Om meettechnici en projectleiders te helpen en slim om te gaan met deze data is de GeurApp ontwikkeld. 

Geurmetingen

Als organisatie wil je zeker weten dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving, ook op het gebied van geur. Daarom moeten bij diverse industriële activiteiten, zoals afvalverwerking, voedingsmiddelenproductie, compostering en chemie, geuranalyses worden uitgevoerd. Deze geuranalyses zijn van belang om uiteindelijk de effecten op de leefomgeving te kunnen voorspellen. Voorafgaand aan de analyse worden geurmetingen gedaan.

Twee foto's waar geurmetingen worden gedaan.

Alle data online

Meettechnici voerden voorheen alle geurmetingen uit op papier. Dit is erg foutgevoelig en bovendien onhandig. Met de GeurApp is alle data digitaal beschikbaar en niet meer verstopt in allemaal verschillende mappen binnen de organisatie. Dat maakt het invoeren makkelijk, maar ook het terug vinden van gegevens uit het verleden. Deze informatie kan nuttig zijn voor vervolgmetingen en het herkennen van trends en problemen.

Drie screenshots van de GeurApp.

GeurApp digitaliseert geurmetingen en automatiseert berekeningen

De GeurApp helpt bij de digitalisering van de uitvoering van geurmetingen. Projectleiders kunnen voor een meting begint alle vooraf bekende data alvast invoeren zodat de meettechnicus gemakkelijker en sneller aan de slag kan op de dag van een meting. Meettechnici kunnen tijdens een meting meteen digitaal meetresultaten vastleggen, via de app op hun smartphone of tablet. Daarnaast voert de app automatisch de berekeningen uit die de meettechnici normaal in het veld handmatig moeten doen. Dit scheelt veel tijd en is een stuk minder foutgevoelig.

Een screenshot van de GeurApp en een foto van een pijp waar rook uit komt.

Geurlab van Witteveen+Bos

Wil je meer weten over ons geurlab? Lees dan hier meer.

Een foto van mensen die aan het werk zijn in het geurlab.

Waarom de GeurApp?

Gemakkelijker om metingen uit te voeren

De app maakt het eenvoudig om data in te voeren op een smartphone of tablet.

Metingen uit het verleden makkelijk te vinden

Bredere beschikbaarheid van de data waardoor het gemakkelijker is om metingen uit het verleden terug te vinden.

Automatische berekeningen

De GeurApp voert automatisch de berekeningen uit die de meettechnici normaal in het veld handmatig moeten doen.

Meer weten?

Rico is een software ontwikkelaar gespecialiseerd in het neerzetten van snelle en gebruikersvriendelijke applicaties.

Rico Bakker.png
Rico Bakker Low-code developer