Deventer geurlab

Nederland

State-of-the-art lab

Het Witteveen+Bos Geurlab verricht geur- en emissiemetingen voor uiteenlopende sectoren, zoals water (rwzi’s), afvalverwerking, voedingsmiddelenproductie, bierbrouwerijen, composteringsbedrijven, chemie en de agrarische sector. In de afgelopen 30 jaar, sinds de accreditatie in 1993, heeft deze faciliteit zich ontwikkeld tot een state-of-the-art lab dat een brede range van geuren bemonstert en analyseert.

Behalve geur meten we ook luchtdebiet en - bijvoorbeeld - concentraties aan (totaal) koolwaterstoffen, zuurstof en ammoniak. Ook voeren we modelberekeningen uit, simulaties waarmee we de impact van een bedrijf of afzonderlijke emissiebron op de omgeving kunnen bepalen. Hiermee kunnen we onder andere toetsen of omwonenden blootgesteld worden aan te hoge (geur)concentraties. Dergelijke berekeningen kunnen eveneens gebruikt worden om te bepalen of het verstandig is om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen in de nabijheid van een industrieterrein of bedrijf.

De positie van onafhankelijk meetbureau met een eigen, geaccrediteerd geurlaboratorium wordt aangevuld met onze bedrijfsbrede inzichten op het gebied van vergunningverlening, beleid en regelgeving, en procestechnologie.

Gerelateerde artikelen

  • Geurlab Witteveen+Bos viert jubileum

  • Luchtkwaliteit en geur

  • Geurlab Witteveen+Bos: rijke geschiedenis, gunstig toekomstperspectief

  • Geurlab Witteveen+Bos en Odour Balance: partners in geur

  • Een foto van het geurlab in Deventer

    Witteveen+Bos geurlaboratorium verhuist naar grotere locatie

Locatie Geurlab

Hanzeweg 45
7418 AV Deventer

Postbus 233
7400 AE Deventer
Nederland

Geurlab Deventer.jpg
Witteveen+Bos Geurlab +31 (0)570 69 79 11
geurlab@witteveenbos.com
<>