Optimalisatie waterhuishouding volgens BBT’s

In heel wat industriële processen maakt men gebruik van water dat in een latere fase als afvalwater gezuiverd moet worden. End-of pipe-oplossingen vormen een belangrijke kost om tal van redenen:


Daarnaast zijn er ook grote voordelen om niet-verontreinigd hemelwater afgescheiden van het afvalwater af te voeren. Vooral op oudere bedrijfssites stellen we dergelijke gemengde afwateringsstelsels vast.

Reduceer verlies van grondstoffen, water-, energieverbruik en zuiveringskosten

Witteveen+Bos optimaliseert de waterhuishouding in productieomgevingen, waarvan de kosten zich vaak sneller terugbetalen en vaak in alle opzichten voordeliger zijn dan het zuiveren van afvalwater achteraf.

Zo brengen we op basis van productieaudits de waterhuishouding in beeld en lichten we kritische systemen door met oog op optimalisatie. Op deze manier kunnen we het verlies van grondstoffen beperken, bekijken we de mogelijkheden om waterverbruik en energie te reduceren en de zuiveringskosten te verminderen.

Multidisciplinaire samenwerking met eigen productieverantwoordelijken

Om dergelijke bestaande processen te optimaliseren, hanteren we steeds de BBT’s (Best Beschikbare Technieken). We hebben ervaring in een grote verscheidenheid aan industriële sectoren qua evaluatie en toepassing van BBT.

Bovendien realiseren we dergelijke optimalisaties door nauw samen te werken met de productieverantwoordelijken on site. Zo bundelen we de productiekennis, die eigen is aan jouw specifieke omgeving en onze kennis over watervoerende systemen. We zijn ervan overtuigd dat dergelijke multidisciplinaire samenwerking de basis vormt tot succes.

Waarmee kunnen we industriële bedrijven van dienst zijn

  • Evaluatie van BBT
  • Evaluatie van herkomst en het gebruik van water in bedrijfsprocessen
  • Opstellen en beoordelen van de waterbalans
  • Onderzoek naar verbeteringen, aangaande de waterhuishouding. Het doel: waterbesparing
  • Controle en inventarisatie van rioleringsstelsels
  • (her-)ontwerp van rioleringsstelsels

Meer informatie?

Hugo Desmet

PMC-leider Sustainable Industrial Operations