Opleiding: Beheer van Fysicochemische zuiveringstechnieken

Deze training gaat over fysisch-chemische afvalwaterbehandeling. Een hands-on opleiding gericht op professionals, die dagdagelijks van dicht bij of iets verder betrokken zijn bij de opvolging van fysicochemische zuiveringsprocessen.

Resultaat opleiding

 • Je begrijpt de samenstelling van afvalwater en kan deze interpreteren op basis van specifieke karakteristieken;
 • Je weet de mogelijke zuiveringstechnieken te selecteren op basis van de afvalwatersamenstelling;
 • Je kan een behandelingsschema voor afvalwater definiëren op basis van de afvalwatersamenstelling;
 • Je kan de werkingsprincipes, die in fysicochemische zuiveringsinstallaties toegepast worden, beoordelen op basis van proceskarakteristieken
 • Je kan eventuele mogelijke operationele knelpunten onderkennen;
 • Je kan een kostenbeoordeling maken voor een waterzuiveringssysteem.

 

INSCHRIJVEN               

Inhoud opleidingen

De samenstelling van afvalwater

In dit onderdeel leren we je aan hoe analytische gegevens over afvalwater correct beoordeeld moeten worden. De parameters die hierbij aan bod komen zijn onder meer: opgeloste versus vaste deeltjes, organische vs. anorganische deeltjes, pH, geleidbaarheid, zouten, metalen, fosfor, fluoride,…

Van afvalwatersamenstelling tot zuiveringstechnologie

We geven je een overzicht van de meest courante zuiveringstechnologieën en hun toepassingsgebied. Op basis van de afvalwatersamenstelling geven we aan  hoe een volledig zuiveringsschema opgebouwd kan worden.

Fysicochemische zuiveringstechnieken

In dit onderdeel, de kern van de opleiding, behandelen we de verschillende fysisch-chemische zuiveringstechnieken.

 • Het bufferen van afvalwater en het beheer van afvalwaterstromen;
 • Chemische processen, zoals: pH-correctie, coagulatieprocessen, flocculatieprocessen, neerslagreacties, oxidatie en reductiereacties;
 • Fysische processen, zoals: bezinking, flotatie, filtratie, adsorptie (actief kool).


De opleiding brengen we voornamelijk vanuit procesmatig standpunt met veel aandacht voor sturingsparameters en opvolging. Calamiteitenbeheersing komt eveneens aan bod.

Slibverwerking

Fysicochemisch zuiveringsslib heeft typisch een hoge verwerkingskost. Ontwatering kan dergelijke kosten onder controle houden. In dit onderdeel behandelen we de verschillende ontwateringssystemen.

Kosten van waterzuivering

In dit onderdeel lichten we de verschillende kostenfactoren toe, die gepaard gaan met de zuivering van afvalwater. Daarnaast geven we aan de hand van voorbeelden aan op welke manier kosten te evalueren en onder controle te brengen.

Opleidingsmethodiek

Deze praktijkgerichte opleiding neemt 2 opleidingsdagen in beslag, waarin we alle tools aanreiken m.b.t. het opvolgen en bijsturen van fysicochemische zuiveringstechnieken. De opleiding wordt dan ook gegeven door specialisten, die jarenlange ervaring hebben in het ontwerp, de opvolging en de beoordeling van waterzuiveringsprocessen.

We besteden in dit opleidingstraject bijzondere aandacht aan het inoefenen van de opgedane kennis. Deelnemers kunnen in die optiek ook eigen data meebrengen voor de oefensessies. Bovendien voorzien we ook een bezoek aan een waterzuiveringsinstallatie en plannen labodemonstraties in. Na afloop ontvang je een opleidingsattest (14 uur) dat tevens geldig is als periodieke vorming voor milieucoördinatoren.

Praktische informatie

 • Duur van de opleiding: 14 opleidingsuren
 • Data:
  • 7 november (Gent) + 14 november (Harelbeke)
 • Kosten: EUR 1.350,00 exclusief BTW 
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Na de cursus ontvang je een opleidingsattest milieucoördinatie

 

INSCHRIJVEN


Heb je interesse in deze opleiding of wens je meer informatie? Neem contact op met Kristof Van Acker op het nummer  +32 (0) 473 13 63 81 of via mail. Download alle details m.b.t. de Algemene voorwaarden. Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar op je opleiding. Witteveen+Bos heeft erkenningsnummer DV.O229170

Naast deze opleiding inzake de fysicochemische waterzuiveringssystemen organiseren wij ook andere opleidingen. Deze handelen over het beheersen van biologische zuiveringssystemen, microscopisch onderzoek van actief slib, in house trainingen, … Contacteer ons voor alle details