Cursus Beheer Biologische Zuiveringssystemen

Biologische zuiveringssystemen zijn veruit de meest toegepaste technologie, als het gaat om het zuiveren van afvalwater. De aard van de processen, de strenge effluentvereisten en de steeds toenemende aandacht voor effluenthergebruik vereisen daarom een goede procesopvolging.

Resultaat cursus

 • Je begrijpt en kan de samenstelling van afvalwater interpreteren op basis van specifieke karakteristieken: verwijdering van organische stoffen, stikstof en fosfor
 • Je kan mogelijke zuiveringstechnieken selecteren op basis van de afvalwatersamenstelling
 • Je kan een behandelingsschema voor afvalwater definiëren op basis van de afvalwatersamenstelling
 • Je kan de werking van volgende biologische zuiveringsprocessen beoordelen op basis van proceskarakteristieken: anaerobe zuiveringsinstallaties, aerobe zuiveringsinstallaties, biologische stikstofverwijdering
 • Je kan de werking van een fysisch/chemische verwijdering van fosfor beoordelen door metaalzouten te beoordelen op basis van proceskarakteristieken
 • Je kan de mogelijkheden inschatten om bij processtoringen correctieve acties te ondernemen
 • Je kan de verschillende behandelingsschema’s voor zuiveringsslib beoordelen op basis van technische en economische aspecten
 • Je kan een kostenbeoordeling maken voor een waterzuiveringssysteem

Inhoud cursus

De samenstelling van afvalwater

In dit onderdeel leren we je hoe analytische gegevens over afvalwater correct beoordeeld moeten worden. De parameters die hierbij aan bod komen zijn: organische verontreinigingsparameters (CZV, BZV, TOC), stikstof, fosfor, vaste en opgeloste deeltjes in water (droge stof, as, zwevende stof, …).

Courante zuiveringstechnologieën

We geven je een overzicht van de meest courante zuiveringstechnologieën en het toepassingsgebied. Op basis van de afvalwatersamenstelling wordt aangegeven hoe een volledig zuiveringsschema opgebouwd wordt.

Biologische zuiveringstechnieken

Binnen dit luik, de kern van deze opleiding, behandelen we de verschillende biologische zuiveringstechnieken:

 • Anaerobe zuivering
 • Aerobe zuivering
 • Biologische stikstofverwijdering

Aanvullend lichten we eveneens de fysisch-chemische verwijdering van fosfor toe. Deze opleiding geven we voornamelijk vanuit een procesmatig standpunt. Hierdoor leggen we veel nadruk op de sturingsparameters en de opvolging, maar ook de beheersing van calamiteiten komt aan bod.

Slibverwerking

We bespreken de doelstellingen van slibverwerking en de verschillende behandelingstechnieken. Hierbij geven we eveneens aan hoe de relatie tussen de techniek en kostenreductie verloopt.

Kosten van waterzuivering

In dit onderdeel lichten we de verschillende kostenfactoren toe,  die gepaard gaan met het zuiveren van afvalwater. We reiken voorbeelden aan, die aangegeven op welke manier kosten geëvalueerd en onder controle gehouden kunnen worden.

Opleidingsmethodiek

Deze praktijkgerichte cursus neemt 3 opleidingsdagen in beslag, waarin we je alle tools aanreiken m.b.t. het opvolgen en bijsturen van biologische zuiveringsprocessen. Deze opleiding richt zich daarom op mensen, die hierbij dagdagelijks betrokken zijn.

Het opleidingstraject wordt gegeven door ervaren lesgevers, waarbij ook tijd vrijgemaakt wordt om een waterzuiveringsinstallatie te bezoeken. Bovendien besteden we bijzondere aandacht aan het inoefenen van de opgedane kennis. Deelnemers kunnen in die optiek ook eigen data meebrengen voor deze oefeningensessies.

Na afloop ontvang je een opleidingsattest (21u). Dit  geldt als periodieke vorming milieucoördinator (21u).

Praktische informatie

 • Duur van de cursus: 21 opleidingsuren
 • Data: 1, 8 & 15 oktober 2024
 • Locatie: Brouwerij Duvel-Moortgat | Breendonkdorp 66 | 2870 Breendonk
 • Kosten: EUR 2.025,00 exclusief BTW
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Na de cursus ontvang je een opleidingsattest milieucoördinatie

Heb je interesse in deze cursus of wens je meer informatie? Neem contact op met Kristof Van Acker op het nummer +32 (0) 473 13 63 81 of via mail. Download alle details m.b.t. de Algemene voorwaarden. Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar op je opleiding. Witteveen+Bos heeft erkenningsnummer DV.O229170.

 

INSCHRIJVEN

Meer informatie?

<>