Ontwerp van zuiveringssystemen voor proceswater en afvalwater

Voor het ontwerp van industriële waterzuiveringssystemen vertrekken we vanuit de specifieke behoefte van de klant. We analyseren het bestaande proces om tot een ontwerp te komen. We houden daarbij rekening met toekomstige groei van het bedrijf, eventuele optimalisaties in het productieproces, specifieke omstandigheden en de beschikbare ruimte, de bedrijfszekerheid en alle eisen die vermeld staan in de omgevingsvergunning.

Onze ontwerpers hebben jarenlange ervaring met de operationele kant van zuiveringsprocessen en de vele procesoptimalisaties, die we doorvoerden in diverse industriële sectoren. Een meerwaarde bij het ontwerpen van efficiënte en betrouwbare oplossingen op maat.

Specifieke dienstverlening

  • Analyse van behoeften en definitie van influentscenario voor het ontwerp
  • Opmaken van procesontwerp voor biologische en fysisch-chemische zuiveringsconcepten
  • Uitvoeren van analyses en tests op laboratorium- en pilootschaal ter ondersteuning van het ontwerp
  • Uitvoeren van technische en economische haalbaarheidsstudies
  • Opmaken van bestekken en begeleiding van contractvorming
  • Begeleiding van de realisatie
  • Proces opstart en -optimalisatie
  • Begeleiding bij de procesvoering en training van personeel

Meer informatie?

Wouter De Vos

Groepsleider Industriewater