Industriewater

De industrie in België is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Voor het uitvoeren van productieprocessen is een hoeveelheid water nodig die in Vlaanderen ongeveer 40 % van het totale waterverbruik beslaat. Daarnaast is er de onrechtstreekse afhankelijkheid van water voor het bekomen van de nodige grondstoffen.

De zorg voor water in de industrie vormt één van de belangrijke uitdagingen om de milieuimpact van productieprocessen te verlagen maar ook om de toekomst van onze industrie veilig te stellen. De FAO beschouwt België op basis van de beschikbaarheid van water (geraamd op 1620 m3/inwoner/jaar) als een zone met waterstress (FAO Aquastat, 2015).

Met onze expertise op het gebied van industriewater wil Witteveen+Bos middels engineering en adviesverlening een impact realiseren op de waterhuishouding in de industrie in België. Hierbij gaan we uit van vooruitstrevende doelstellingen zoals zero liquid discharge (ZLD) en het inzetten van verontreiniging in afvalwater als bron voor nieuwe grondstoffen of energie.
 

Deel deze pagina