Afvalwaterzuivering en -hergebruik

De industrie in België is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Zo vergen industriële processen gemiddeld 40% van het totale waterverbruik in Vlaanderen en vormt water een cruciale factor in het winnen van grondstoffen.

Bovendien beschouwt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) België als een zone met waterstress, omdat het totale waterverbruik geschat werd op 350 m3 per inwoner op jaarbasis. Om de feilloze werking van onze industrie ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is het essentieel om de milieu-impact van het waterverbruik tijdens productieprocessen te reduceren.

Partner in het beheersen van industriële waterhuishouding

Binnen de business unit Industriewater ondersteunt Witteveen+Bos klanten maximaal op vlak van engineering en het verlenen van advies inzake afvalwaterzuivering. Onze doelstelling: impact realiseren in de industriële waterhuishouding van Belgische bedrijven, waarbij verontreinigd afvalwater de bron vormt voor nieuwe grondstoffen of energie.

Om dit te kunnen realiseren, trachten we samen met jouw team antwoorden te formuleren op diverse water gerelateerde vraagstukken. En dit specifiek binnen industriële context. Zo houden we er een integrale benadering op na, waarbij we verschillende facetten in detail bekijken en aanpakken.

Thema's

Meer informatie

Hugo Desmet

PMC-leider Sustainable Industrial Operations

Wouter De Vos

Groepsleider Industriewater