Aardwarmte als duurzame energiebron

Geothermie of aardwarmte is een van de duurzame energiebronnen die onmisbaar is voor de energietransitie. In Nederland bestaat het grootste deel van de energiebehoefte uit warmte. Alleen met zonne- en windenergie van Nederlands grondgebied kan deze warmtevraag niet duurzaam worden ingevuld. Een zeer geschikte warmtebron hiervoor is geothermie.

Ontwikkeling van geothermie

Witteveen+Bos draagt bij aan de ontwikkeling van geothermie. Zowel aan de aanbodkant - hoeveel warmte kan er uit de grond gehaald worden? Als aan de vraagkant - hoeveel warmte is er over het jaar heen nodig en welke temperatuur precies? Ook is het winnen van aardwarmte niet zonder risico. Het nemen van de juiste maatregelen om de risico’s te beperken is hierbij van groot belang.

Brede kennis van de gehele keten

Witteveen+Bos kijkt onafhankelijk, zorgvuldig en integraal naar alle mogelijke geothermische oplossingen. Wij dragen met onze brede kennis en vaardigheden bij aan de gehele keten: van exploratie tot ontmanteling. Door verregaande kennis op het gebied van geologie, geofysica, geohydrologie, seismiciteit, engineering en onze ervaring met het opstellen van businesscases  en risico analyses zijn we in staat de technische en financiële haalbaarheid van projecten te onderzoeken. Projectrisico’s worden daarbij snel in kaart gebracht.

Building with Nature en Trias

Bij onze ontwerpen werken we standaard volgens het principe ‘Building with Nature’. Hierbij maken we maximaal gebruik van de natuurlijke processen die nu al in en op de grond plaatsvinden. Bij het ontwerpen van warmtesystemen maken we gebruik van het ontwerpprincipe ‘Trias’ wat een stappenplan omvat om tot de meest energie-efficiënte en duurzame oplossing te komen. Hoe de geothermiebron efficiënt ingezet kan worden in combinatie met andere bronnen, zoals industriële restwarmte wordt uiteraard meegenomen.

Participatief ontwerp

Juist bij het boren in de ondergrond is draagvlak van de omgeving en andere stakeholders cruciaal. Samenwerken zit in ons DNA. Vandaar dat we bij het opzetten en uitvoeren van projecten zoveel mogelijk de omgeving en andere stakeholders erbij betrekken volgens het ontwerpprincipe ‘participatief ontwerp’. Daarnaast hebben wij kennis over aanvraag van de benodigde vergunningen, verzekeringen en onder andere SDE subsidies. Verder adviseren wij over de risico’s en (milieu)impact van geothermie.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, overheden en de industrie. Witteveen+Bos is tevens lid van het platform Geothermie.

Diensten
  • QuickScans potentie
  • Technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek
  • Impact- en risicoanalyse (d.m.v. o.a. HAZID en HAZOP sessies)
  • Aanvraag vergunningen (o.a. opsporingsvergunning), verzekeringen en (SDE+)subsidies
  • Opstellen aanbestedingsdocumenten en contractdocumenten
  • Ontwerp bovengrondse installaties
  • Omgevingsmanagement
  • Sluitingsplan samenstellen
  • Opzetten warmteplan
  • Inpassing geothermie in warmte/energie-infrastructuur
Deek deze pagina
Witteveen+Bos medewerker Eveline Buter

Eveline Buter

PMC-leider Energiesystemen