Aardwarmte als duurzame energiebron

Aardwarmte is emissieloos en is een oneindige energiebron. Dit maakt het een interessant en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen voor de warmtevoorziening van gebouwen en fabrieken.

Ontwikkeling van aardwarmte

Witteveen+Bos helpt bedrijven en overheden bij het ontwikkelen én benutten van aardwarmte. Dit doen we vanaf de eerste conceptuele analyse tot en met engineering van de bovengrondse installaties. Ons geo-energie team adviseert (inter)nationaal over alle vormen van aardwarmte zoals warmte-koude opslag, hoge temperatuur opslag en geothermie van ondiep, diep tot ultra diep. Daarbij kunnen we ondersteunen bij SDE++ aanvragen. Zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant. Wij beoordelen hierbij hoeveel warmte en koude er uit de grond gehaald en opgeslagen kan worden en hoeveel warmte en koude er over het jaar heen nodig is.

Brede kennis van de gehele keten

Bij Witteveen+Bos kijken we onafhankelijk, zorgvuldig en integraal naar alle mogelijke vormen van aardwarmte. Wij dragen bij aan de gehele keten: van exploratie tot ontmanteling. Door verregaande technische kennis op het gebied van geologie, geofysica, geohydrologie, seismiciteit, engineering, waterbehandeling, en onze ervaring met het opstellen van businesscases en risico analyses zijn we in staat de technische en financiële haalbaarheid van projecten te onderzoeken. Daarbij is onze expertise van bovengrondse warmtetransport, distributie infrastructuur en toepassing bij de eindgebruiker in bijvoorbeeld stoomsystemen een groot voordeel.

Samenwerking zit in ons DNA

Onze kennis en kunde stopt niet bij de techniek. We zijn experts in het creëren van draagvlak en ontwerpen aan laten sluiten op de wensen van de omgeving. Dit doen wij onder andere door participatieplatformen te creëren voor stakeholders. Het meenemen van stakeholders in het proces is cruciaal, vooral als er wordt geboord in de ondergrond.

Duurzaam ontwerpen

Bij Witteveen+Bos ontwerpen we standaard volgens onze Duurzame Ontwerp Principes. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de natuurlijke processen die al in de grond plaatsvinden en zetten we in op zo efficiënt mogelijk gebruik van de aardwarmtebron in combinatie met bijvoorbeeld warmtepompen en andere bronnen zoals industriële restwarmte. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een duurzame toekomst.

Diensten

 • Geologisch potentie onderzoek
 • Technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek
 • Impact- en risicoanalyse (d.m.v. o.a. HAZID en HAZOP sessies)
 • Aanvraag vergunningen (o.a. opsporingsvergunning), verzekeringen (RNES) en (SDE++)subsidies
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten en contractdocumenten
 • Ontwerp bovengrondse installaties
 • Omgevingsmanagement
 • Milieu Effect Rapportage (MER) en omgevingsvergunningen
 • Sluitingsplan samenstellen
 • Opzetten warmteplan of Transitie Visie Warmte
 • Inpassing geothermie in warmte/energie-infrastructuur
 • Analyse van markt, beleid en technologie
 • Ontwikkeling van visie of strategie (bijv. framework of roadmap)
 • Faciliteren van interdisciplinaire en cros sectorale samenwerking
 • Stakeholder management

 

Meer weten over Geothermie? Wij beantwoorden graag uw vragen! Neem hieronder contact met ons op.

Deek deze pagina

Meer informatie?

Raphaël van der Velde

PMC-leider Energiesystemen

Onderzoek impact inhibitoren aardwarmte

Lees meer