Visie, strategie en implementatie

Veel organisaties koesteren de wens om te groeien of te veranderen op gebied van E-installaties en automatisering- en informatiesystemen. Witteveen+Bos ondersteunt bedrijven en organisaties met strategische en praktische adviezen om de juiste keuzes te maken op basis van de laatste kennis en stand van de techniek.

Onze ingenieurs en adviseurs gaan als kritische kennis- en sparringpartner aan het werk om de ambities van de organisatie te vertalen in een advies, dat als fundament kan dienen voor een succesvolle implementatie.

Adviseurs van Witteveen+Bos ondersteunen onder meer bij:

 • Gezamenlijk ontwikkelen en formuleren van:
  • een gedragen toekomstambitie inclusief tijdspad
  • concreet en praktisch plan om deze ambitie succesvol te realiseren en te implementeren met betrekking tot:
   • technische assets als installaties, procesautomatisering, informatievoorziening en regiekamers
   • organisatorische werkprocessen als procesvoering, onderhoud, projecten en asset management

 

 • Ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van realisatie en implementatie van procesautomatisering 

 

Bovenstaande ondersteuning leidt tot producten en diensten zoals:

 • Visies, strategische en beleidsplannen, masterplannen
 •  Verkennende workshops
 • Implementatieplannen, programmaplannen, roadmaps
 • Project- en programmamanagement
 • Scenario studies
 • Business cases
 • Begeleiding en ontwikkeling van verandertrajecten
 • Inrichting van werkprocessen en afdelingen/teams
 • Marktconsultaties
 • Contract- en aanbestedingsstrategie
 • Programma’s van eisen en aanbestedingsdocumenten
 • Aanbestedingen