Martine Slob

Medewerkersverhaal

'De natuur temmen gaat niet, we werken ermee samen'

Martine Slob is ontwerper van integrale inrichtingsvraagstukken op het gebied van waterbeheer. In 2019 studeerde ze af bij Witteveen+Bos met een ontwerp voor een beekverlegging, sindsdien is ze werkzaam binnen de PMC Watermanagement. De laatste tijd vervult Martine steeds vaker de rol van projectleider.

Jeugdbestuurder waterschap

‘Ik groeide op in een boerderij in de Krimpenerwaard; een waterrijk gebied waar ik veel kanode. Op mijn vijftiende werd de watergang naast ons huis verruimd. Dit wekte mijn interesse en niet lang daarna kreeg ik een baan bij het waterschap als jeugdbestuurder. Zo ontdekte ik de wereld die schuilgaat achter al die watergangen en de diversiteit van watersystemen in Nederland. In het westen is er een gestuurd polderlandschap, terwijl beken in bosrijke, oostelijke gebieden meer de ruimte krijgen en uit hun oevers mogen treden. Uiteindelijk ben ik watermanagement gaan studeren aan de Hogeschool Rotterdam. Ik bleek het technische aspect en de diversiteit van watermanagement in verschillende gebieden het leukst te vinden. Daarom belandde ik bij Witteveen+Bos.’

Prosperpolder Zuid

‘Bij een technisch ontwerp voor een beekverlegging – om een voorbeeld te geven – komt heel wat kijken. De omgeving is altijd een belangrijk aspect, net als ecologie, morfologie, waterveiligheid en onderhoud. De natuur temmen gaat niet, dus werken we ermee samen. We bewegen mee. In 2023 werkte ik met collega’s uit verschillende disciplines aan het ontwerp voor Prosperpolder Zuid, een toekomstig getijdenatuurgebied. Het is ‘compensatienatuur’ voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen, dus zijn er de nodige stakeholders bij betrokken. Door uitgangspunten en eisen helder vast te leggen, kun je invulling geven aan het ontwerp en voorkom je oneindige discussies. Een natuurlandschap is minder rechttoe rechtaan en exact dan een brug, maar uiteindelijk moet er wel een tekening komen waar een aannemer mee aan de slag kan.’

Kaderrichtlijn Water

‘Witteveen+Bos is een goede plek om te werken als je geïnteresseerd bent in watermanagement, want veel ingenieurswerk raakt op een of andere manier aan water. Bovendien zijn er veel ontwerpopgaven voor onder andere de KRW, de Kaderrichtlijn Water, die als doel heeft om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren voor 2027. Water is een actueel thema. Zelf werk ik de laatste tijd steeds vaker in de rollen omgevingsmanager en ontwerp- en projectleider in plaats van ontwerper. De met de jaren verzamelde specifieke ontwerpkennis kan ik goed toepassen. Ik vind het ook leuke rollen. Als projectleider kijk je nog meer naar het geheel.’

Meer informatie?

<>