• Witteveen+Bos is een van de initiatiefnemers van Expertisecentrum PFAS

  • Kennis opbouwen en toepassen

  • Negatieve effecten zorgwekkende stoffen beperken

Opkomende en zorgwekkende stoffen

In de leefomgeving zijn zeer zorgwekkende stoffen of nieuwe en opkomende verontreinigingen steeds vaker aanwezig. Deze stoffen, zoals PFAS, hebben mogelijk impact op de kwaliteit van onze leefomgeving. Van onze voedsel- en drinkwatervoorziening tot maatschappelijke opgaves als woningnood, klimaatadaptatie en energietransitie. De stoffen bevinden zich in de bodem en in het water en zijn zeer moeilijk te verwijderen. De gevolgen die deze stofgroepen hebben zijn vaak onomkeerbaar en pas over enkele generaties zichtbaar. Een aanpak bij de bron heeft de voorkeur, maar eenmaal in het milieu is een gedegen aanpak door ervaren specialisten nodig om effecten te minimaliseren. We werken als ingenieursbureau aan deze uitdaging door actief in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe kennis voor oplossingen. Deze oplossingen passen wij met succes toe in onze projecten. Onderstaande infographic geeft een indruk van onze kennis en innovatieve oplossingen.

Opkomende stoffen: interactieve visual

Veel sectoren hebben te maken met opkomende en zeer zorgwekkende stoffen met impact op onze leefomgeving en de ontwikkeling daarvan. Vooral bij het gebruik van de bodem (voedselproductie, grondverzet, woningbouw) en in het watersysteem (productie drinkwater, zwemwater, afvalwaterzuivering). Witteveen+Bos werkt aan product- en kennisontwikkeling om op een maatschappelijk goede manier om te kunnen gaan met opkomende en zeer zorgwekkende stoffen. Deze kennis passen we ook toe in onze projecten. Klik op de onderdelen om meer te ontdekken hierover.

Klik op de infographic-onderdelen voor bijhorende projecten