Het verhaal van Coen Kuiper

Vol goede moed ben ik na mijn VWO begonnen aan de landbouwuniversiteit in Wageningen. Al snel trok ik de conclusie dat mijn interesse niet lag op het gebied van biologie en ecologie. Mijn soms wat impulsieve karakter zorgde ervoor dat ik besloot een totale carrière-switch te maken. Ik heb de opleiding restaurantkok gedaan en vervolgens twee jaar als kok gewerkt. Een ervaring die ik nooit zou hebben willen missen. Je kan je wel afvragen hoe je dan ooit specialist waterbouw bij Witteveen+Bos en de TU Delft kan worden. Nou dat zal ik hieronder proberen toe te lichten.

Hoewel ik plezier beleefde aan mijn werk als kok, bleek de aantrekkingskracht voor techniek toch net iets groter. Daarom besloot ik mijn horeca avontuur af te sluiten en te starten met de studie Civiele Techniek aan Saxion Hogeschool te Enschede. Mijn- afstudeeronderzoek heb ik gedaan bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), waar ik oplossingen heb ontworpen voor de dijkversterkingen in de Westerschelde door middel van ingrepen in de vooroever waardoor golfbelasting gereduceerd kon worden. De state-of-the-art kennis die ze daar hadden op het gebied van hydraulische modellering heeft mij enorm geïnspireerd om verder te gaan in de waterbouw.

In plaats van doorstuderen na mijn HBO heb ik gekozen om te gaan werken bij Deltares (toen nog het waterloopkundig laboratorium) om me verder te specialiseren. Hier heb ik mij verder gespecialiseerd in kustwaterbouw en schaalmodellen. Ik heb nog mogen werken in de Faciliteiten van het waterloopkundig laboratorium in de Noordoostpolder. Echt het walhalla voor waterbouwers om al die schaalmodellen daar te zien. Sommige oude modellen liggen nog steeds verscholen in de waterloopbos en zijn weer te bezichtigen. Tijdens mijn Deltares tijd heb ik schaalmodeltesten mogen uitvoeren voor diverse mooie aansprekende projecten zoals Palm Island, eilanden groep The World en Deltagoottesten voor de innovatieve stenige duinoplossing van Maasvlakte 2.

Na acht jaar  besloot ik de overstap  te maken naar Witteveen+Bos. Ik ben dus een zij-instromer zoals dat zo mooi heet. De keuze voor Witteveen+Bos vloeide voort uit de inhoudelijke kennis en betrokkenheid van mensen van Witteveen+Bos, waarmee ik mijn Deltares-tijd heb mogen samenwerken aan projecten.

Binnen Witteveen+Bos heb ik in projecten vaak de rol van inhoudelijk specialist op het gebied van waterbouwkundig ontwerp (golfbrekers, bodembeschermingen, dijken). De laatste zeven jaren is het project Afsluitdijk één van mijn grootste projecten geweest. Ik vervulde hier de rol als disciplineleider Waterbouw waarbij alle vraagstukken en belastingen omtrent golf- waterstanden bij mij langskomen. Het is erg interessant om van planstudie tot aan uitvoering betrokken te blijven bij zo’n divers project. Schaalmodelonderzoek speelde ook bij dit project weer een grote rol; van kleinschalig goot testen en bassin testen tot grootschalig 1:3 testen in de Deltagoot, de grootste kunstmatige golffaciliteit van de wereld. Mijn rol was om het ontwerp en schaalmodel onderzoek te begeleiden en de testresultaten zo te analyseren dat deze ook gebruikt konden worden door het ontwerpteam om verder te optimaliseren.

Het werk bij Witteveen+Bos is erg dynamisch; op één dag kun je meerdere petten op hebben. Van werken voor een overheid,  tot de beoordeling van een ontwerp in uitvoering voor een opdrachtgever en vervolgens zit je zelf op de ontwerpstoel voor een aannemer. Daarnaast vind ik het fijn dat ik mijn werk bij Witteveen+Bos kan combineren met  één dag in de week werken aan de TU Delft. Hier geef ik gastcolleges en begeleid studenten bij hun afstuderen. Hierdoor kan ik mezelf blijven ontwikkelen en blijf  ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Deze rol als specialist past mij prima. Witteveen+Bos heeft verschillende ontwikkeltrajecten voor medewerkers. Waarbij de één doorgroeit als project manager, heb ik gekozen voor een specialisten rol. In die rol zit ik regelmatig bij verschillende expertpanels, zoals gezamenlijke onderzoeksprojecten met het bedrijfsleven (zogenaamde Joint Industry Projecten) of ingehuurd als specialist bij een aannemer.

Mijn advies richting alle jonge starters is dan ook volg je hart en denk na in welke rol jij jezelf het prettigst voelt. Werken in een rol die je op het lijf geschreven is, werkt voor jezelf het fijnst en daarnaast ben je zo ook nog eens het meest productief voor je werkgever. Wees nieuwsgierig  naar ontwikkelingen in jouw vakgebied en blijf nadenken over verbeteringen in jouw vakgebied die kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving!