Zonne-energiepark Brussels Airport

Brussels Airport wordt gedeeltelijk zelfvoorzienend, dankzij investeringen in de opwekking van hernieuwbare energie. MAVA - een dochteronderneming van Witteveen+Bos - was betrokken bij de bouw van een zonne-energiepark op een ongebruikt perceel op het luchthaventerrein. Het 25L zonnepark (capaciteit: 1,2 MWp) is vanaf het eerste idee tot aan de oplevering door MAVA ontworpen.

Het ontwerp en de locatie van de installatie moesten zorgvuldig worden gekozen om interferentie met het luchtverkeer en de luchtverkeersleiding op de grond uit te sluiten. Er is een reflectiestudie uitgevoerd om de effecten op radarsystemen aan de grond en aan boord te beoordelen. Nadat het optimale concept en de meest geschikte kavel waren geïdentificeerd, berekende MAVA de financiële haalbaarheid, ontwierp de installaties (fotovoltaïsche en elektrische systemen en de netaansluiting) en bereidde de vereiste vergunningsaanvragen voor. Vervolgens stelden ze de aanbestedingsdocumenten op, beoordeelden ze de offertes en ondersteunden ze tijdens de contractfase. Daarnaast begeleidden we de uitvoering van het werk en de oplevering van de fabriek.

Dankzij het 25L Solar Park is een ongebruikt perceel op een winstgevende en verantwoorde manier gevaloriseerd. De bouw van het zonnepark zal Brussels Airport helpen bij het realiseren van haar doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Deel deze pagina