Verbeterde toepassing modellen PCLake/PCDitch

De ecologische modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor sloten en kanalen) beschrijven de belangrijkste ecologische processen in het oppervlaktewater. Toepassing van de modellen levert inzicht op in natuurlijke processen. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. PCLake en PCDitch hebben hiermee veel potentie voor het Nederlandse en internationale waterbeheer. Toch werden de modellen beperkt toegepast. 

Toelichting PCLAKE / PCDITCH model

Witteveen+Bos heeft de belangrijkste vragen en drempels voor toepassing in kaart gebracht en vervolgens de modellen verbeterd op basis van casestudies en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij heeft Witteveen+Bos intensief samengewerkt met de wetenschap (Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen Universiteit, Planbureau voor de Leefomgeving) en de praktijk (waterbeheerders). Het resultaat is dat de modellen nu wetenschappelijk geaccepteerd zijn en veel vaker worden toegepast.

Meer informatie

<>