Raamovereenkomst: waterprojecten, Nama Water Services

In 2018 tekende Witteveen+Bos, in samenwerking met YAS CE, een vijfjarige raamovereenkomst met de Oman Water and Wastewater Services Company (Nama Water Services – NWS) voor het leveren van adviesdiensten voor waterprojecten aan de afdeling Planning and Asset Management (PAM). NWS is verantwoordelijk voor de water- en afvalwateractiviteiten in alle gouvernementen van het sultanaat Oman, met uitzondering van Dhofar. Sinds het ingaan van de overeenkomst hebben we ontwerpen beoordeeld, basis- en detailontwerpen geleverd en aanbestedingsdocumenten opgesteld voor nieuwe watervoorzieningsnetwerken. Ook hebben we meerdere studies verricht met betrekking tot de toekomstige watervraag, capaciteitsplanning, noodvoorraden en de veerkracht van het netwerk.

Voldoende en betrouwbaar drinkwater

Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is het waarborgen van een betrouwbare levering van voldoende drinkwater. In Nederland speelt Witteveen+Bos een toonaangevende rol in het ontwerpen en realiseren van concepten voor de productie en levering van drinkwater. Ook internationaal helpen wij op grote schaal drinkwatervoorzieningen veilig te stellen, door mee te werken aan de planning, het ontwerpen en de bouw van productie- en transportsystemen en distributienetwerken voor drinkwater. Voor de projecten voor PAM pasten we moderne ontwerpprincipes voor netwerken toe. Op deze manier konden we de waterkwaliteit verbeteren, de kosten van de netwerken verlagen en tegelijkertijd de leveringszekerheid waarborgen.

Kennisoverdracht

Een van de belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening is kennisoverdracht. Zo hielpen we niet alleen de eigen netwerkontwerpen van PAM te beoordelen, maar ook de technische vaardigheden van het NWS-personeel aan te scherpen op gebieden als hydraulische modellering, het berekenen van de toekomstige watervraag, netwerkontwerpen en kostenramingen. De trainingen omvatten ook soft skills, zoals verslaglegging en risico- en stakeholdermanagement.

In juli 2021 ontvingen we, samen met YAS CE, een brief waarin de NWS verklaarde dat we onze adviesdiensten voor PAM effectief en naar tevredenheid uitvoerden.

Meer informatie?

<>